Tin tức – Sự kiện

Tin tức - Sự kiện TỔ CHỨC HỘI THẢO VỀ THIẾT BỊ

15/04/2021 98 Lượt xem

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein (PTNTĐCNEP) dự kiến tổ chức Hội thảo với tiêu đề: “Thiết bị cho sự phát triển ...

Xem chi tiết

Tin tức - Sự kiện TIÊU CHUẨN CỘNG TÁC VIÊN VÀ CÁN BỘ KIÊM NHIỆM CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM

15/04/2021 131 Lượt xem

Căn cứ thực tế hoạt động của Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein (PTNTĐCNEP) trong giai đoạn vừa qua và những yêu ...

Xem chi tiết

Tin tức - Sự kiện ĐOÀN CÁC GIÁO SƯ VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NARA NHẬT BẢN THĂM PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM

15/04/2021 115 Lượt xem

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) và Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ NARA (NAIST), từ ngày 1 ...

Xem chi tiết

Tin tức - Sự kiện THÔNG BÁO MỚI VỀ BỔ NHIỆM PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

15/04/2021 116 Lượt xem

Ngày 17/1/2011 Giám đốc PTNTĐCNEP đã ra quyết định số 01/QĐ-PTNTĐCNEP cử TS. Trịnh Tất Cường giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Hành chính ...

Xem chi tiết

Tin tức - Sự kiện THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH MỚI VỀ BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG TIN SINH HỌC

15/04/2021 105 Lượt xem

Ngày13/12/2010, Giámđốc PTNTĐCNEP đã ra quyết định số 34/QĐ-PTNTĐCNEP cử TS. Nguyễn Hòa Anh giữ chức vụ Trưởng Phòng Tin sinh học (thay ...

Xem chi tiết

Tin tức - Sự kiện CÁN BỘ NỮ CỦA PTNTĐCNEP ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG CỦA QUỸ L’OREAL-UNESCO 2010

15/04/2021 117 Lượt xem

Quỹ L’Oreal-UNESCO Việt Nam do Công ty L’Oreal Việt Nam phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ ...

Xem chi tiết

Tin tức - Sự kiện HỌP RA MẮT HỘI ĐỒNG CHUYÊN NGÀNH PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM CÔNG NGHỆ ENZYM VÀ PROTEIN

15/04/2021 144 Lượt xem

Chiều ngày 26 tháng 10 năm 2010, Đoàn đại diện của Bộ Khoa học và Công Nghệ gồm Ông Nghiêm Xuân Minh, Vụ Trưởng Vụ Khoa học xã hội và ...

Xem chi tiết

Tin tức - Sự kiện SEMINAR CỦA GIÁO SƯ ELISABETH KNUST, VIỆN MAX-PLANCK SINH HỌC TẾ BÀO PHÂN TỬ VÀ DI TRUYỀN HỌC, CHLB ĐỨC

15/04/2021 155 Lượt xem

Giáo sư Elisabeth Knust, Phó Giám đốc Quỹ Nghiên cứu Đức (DFG), hiện công tác tại Viện Max-Planck về Sinh học Tế bào Phân tử và Di ...

Xem chi tiết

Tin tức - Sự kiện SEMINARS OF PROFESSORS FROM JOHANNES GUTENBERG UNIVERSITY – GERMANY

15/04/2021 140 Lượt xem

Giáo sư Muller và Schroder thuộc Trường đại học Johannes Gutenberg sẽ tới thăm và trao đổi hợp tác khoa học với PTNTĐCNEP và Khoa Sinh ...

Xem chi tiết