Tin tức – Sự kiện

Tin tức - Sự kiện HỘI THẢO “CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM, THÁNG 8 NĂM 2009”

15/04/2021 205 Lượt xem

Trong khuôn khổ của dự án DelPHE 1.88 Vietnam do Bộ Phát triển Anh Quốc và Hội đồng Anh tài trợ, Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ ...

Xem chi tiết

Tin tức - Sự kiện HỘI THẢO “NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÂY DỰNG DỰ ÁN NGHIÊN CỨU “

15/04/2021 214 Lượt xem

Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein (PTNTĐCNE&P) đã phối hợp với Khoa Sinh học đồng tổ chức hội thảo “Nâng cao ...

Xem chi tiết

Tin tức - Sự kiện THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

15/04/2021 185 Lượt xem

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein (PTNTĐCNEP) – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có nhu cầu tuyển dụng 01 ...

Xem chi tiết

Tin tức - Sự kiện HỘI THẢO QUỐC TẾ FROM GENE TO PROTEIN: RESEARCH & APPLICATIONS

15/04/2021 174 Lượt xem

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein (PTNTĐCNEP), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) được thành lập ngày 30 ...

Xem chi tiết

Tin tức - Sự kiện SEMINAR CỦA TS. VŨ PHƯƠNG LY, CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHKHTN

15/04/2021 194 Lượt xem

TS. Vũ Phương Ly Cựu sinh viên Khoa Sinh học, Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ...

Xem chi tiết