Tin tức - Sự kiện

Lịch làm việc của Ban Giám đốc PTNTĐCNEP tuần 25-29/09/2023

Lịch làm việc trong tuần của PGS. TS. Nguyễn Quang Huy và PGS. TS. Trần Văn Tuấn được đính kèm dưới đây. Lịch Giám đốc Lịch Phó Giám đốc

26/09/2023

Lịch làm việc của Ban Giám đốc PTNTĐCNEP tuần 18-22/09/2023

Lịch làm việc trong tuần của PGS. TS. Nguyễn Quang Huy và PGS. TS. Trần Văn Tuấn được đính kèm dưới đây. Lịch Giám đốc Lịch Phó Giám đốc

18/09/2023

Lịch làm việc của Ban Giám đốc PTNTĐCNEP tuần 11-15/09/2023

Lịch làm việc trong tuần của PGS. TS. Nguyễn Quang Huy và PGS. TS. Trần Văn Tuấn được đính kèm dưới đây. Lịch Giám đốc Lịch Phó Giám đốc

12/09/2023

Lịch làm việc của Ban Giám đốc PTNTĐCNEP tuần 28-31/08/2023

Lịch làm việc trong tuần của PGS. TS. Nguyễn Quang Huy và PGS. TS. Trần Văn Tuấn được đính kèm dưới đây. Lịch Giám đốc Lịch Phó Giám đốc

28/08/2023

Lịch làm việc của Ban Giám đốc PTNTĐCNEP tuần 21-25/08/2023

Lịch làm việc trong tuần của PGS. TS. Nguyễn Quang Huy và PGS. TS. Trần Văn Tuấn được đính kèm dưới đây. Lịch Giám đốc Lịch Phó Giám đốc

21/08/2023

Thông báo seminar khoa học PTNTĐCNEP tổ chức ngày 17/08/2023

Thông tin chi tiết về seminar được thể hiện  trong file đính kèm dưới đây. Seminar khoa học KLEPT 17-8-2023

15/08/2023

Lịch làm việc của Ban Giám đốc PTNTĐCNEP tuần 14-18/08/2023

Lịch làm việc trong tuần của PGS. TS. Nguyễn Quang Huy và PGS. TS. Trần Văn Tuấn được đính kèm dưới đây. Lịch Giám đốc Lịch Phó Giám ...

14/08/2023

Lịch làm việc của Ban Giám đốc PTNTĐCNEP tuần 07-11/08/2023

Lịch làm việc trong tuần của PGS. TS. Nguyễn Quang Huy và PGS. TS. Trần Văn Tuấn được đính kèm dưới đây. Lịch Giám đốc Lịch Phó Giám đốc

07/08/2023

Lịch làm việc của Ban giám đốc PTNTĐCNEP tuần 31/07 – 04/08/2023

Lịch làm việc trong tuần của PGS. TS. Nguyễn Quang Huy và PGS. TS. Trần Văn Tuấn được đính kèm dưới đây. Lịch Giám đốc Lịch Phó Giám đốc

31/07/2023

Lịch làm việc của Ban giám đốc PTNTĐCNEP tuần 24-28/07/2023

Lịch làm việc trong tuần của PGS. TS. Nguyễn Quang Huy và PGS. TS. Trần Văn Tuấn được đính kèm dưới đây. Lịch Giám đốc Lịch Phó Giám ...

24/07/2023

HỢP TÁC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ