Tin tức – Sự kiện

Tin tức - Sự kiện THÔNG BÁO SEMINAR KHOA HỌC – GS KAZUO SAKURAI

15/04/2021 314 Lượt xem

Kính gửi: Toàn thể các thầy cô, cán bộ, các bạn nghiên cứu sinh, học viên cao học, và sinh viên Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ ...

Xem chi tiết

Tin tức - Sự kiện THÔNG BÁO ĐIỂM THI AN TOÀN PHÒNG THÍ NGHIỆM LẦN 2

15/04/2021 336 Lượt xem

Đợt thi ngày: 18/9/2015. Các sinh viên dự thi An toàn phòng thí nghiệm lần 2 xem điểm thi tại đây!

Xem chi tiết

Tin tức - Sự kiện THÔNG BÁO ĐIỂM THI AN TOÀN PHÒNG THÍ NGHIỆM LẦN 1 VÀ LỊCH THI AN TOÀN PHÒNG THÍ NGHIỆM LẦN 2

15/04/2021 374 Lượt xem

THÔNG BÁO ĐIỂM THI AN TOÀN PHÒNG THÍ NGHIỆM LẦN 1 VÀ LỊCH THI AN TOÀN PHÒNG THÍ NGHIỆM LẦN 2 Phòng HC-TH thông báo tới toàn thể học ...

Xem chi tiết

Tin tức - Sự kiện HỘI THẢO ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI – DỰ ÁN, DỊCH VỤ CỦA PTNTĐCNEP

15/04/2021 223 Lượt xem

Từ ngày 27/3-28/3/2015, PTNTĐCNEP đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Đề xuất đề tài, dự án, dịch vụ của PTNTĐCNEP” tại Nhà ...

Xem chi tiết

Tin tức - Sự kiện HỘI THẢO VỀ “THỰC TRẠNG KHÓ KHĂN VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN PTNTĐCNEP HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ VÀ TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG GIAI ĐOẠN 2014-2019”

15/04/2021 219 Lượt xem

    Ngày 07/12/2014, PTNTĐCNEP đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Thực trạng khó khăn và các giải pháp phát triển PTNTĐCNEP hoạt ...

Xem chi tiết

Tin tức - Sự kiện THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC, NHÂN SỰ CỦA PTNTĐCNEP GIAI ĐOẠN 2014-2019

15/04/2021 429 Lượt xem

Ngày 08/4/2014, Giám đốc Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein (PTNTĐCNEP) đã ra các Quyết định số ...

Xem chi tiết

Tin tức - Sự kiện THÔNG BÁO MỚI VỀ BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP

15/04/2021 226 Lượt xem

Ngày 17/3/2014, Giám đốc Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein đã ra Quyết định số 10/QĐ-PTNTĐCNEP về việc bổ nhiệm ...

Xem chi tiết

Tin tức - Sự kiện THÔNG BÁO VỀ BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC PTNTĐCNEP

15/04/2021 226 Lượt xem

Ngày 14/3/2014, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã ra Quyết định số 634/QĐ-KHTN về việc bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Thị Vân ...

Xem chi tiết

Tin tức - Sự kiện THÔNG BÁO VỀ BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC PTNTĐCNEP NHIỆM KỲ 2014-2019

15/04/2021 223 Lượt xem

Ngày 27/01/2014, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ra Quyết định số 388/QĐ-ĐHQGHN về việc tái bổ nhiệm GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa, Phó ...

Xem chi tiết