Đăng ký thông tin

    Thông tin liên hệ

    Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà nội

    Địa chỉ: 334 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

    Điện thoại: 0243 557 9254

    Email: klepthus08@gmail.com hoặc klept@vnu.edu.vn