Dịch vụ

Ngoài chức năng nhiệm vụ chính là Nghiên cứu khoa học-công nghệ, Hỗ trợ đào tạo, Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein còn tham gia tư vấn và thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ như sau:

  • Chuyển giao các quy trình công nghệ sản xuất là kết quả của các đề tài nghiên cứu do cán bộ của PTNTĐCNEP chủ trì thực hiện.
  • Đào tạo các kỹ thuật sinh học phân tử, kỹ thuật vi sinh, an toàn phòng thí nghiệm, tế bào,….
  • Phân tích các mẫu vi sinh vật, mẫu thực phẩm chức năng, chế phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản, thức ăn chăn nuôi bổ sung, phân bón – thuốc bảo vệ thực vật,…
  • Một số các dịch vụ khác theo yêu cầu của khách hàng.