HỌP RA MẮT HỘI ĐỒNG CHUYÊN NGÀNH PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM CÔNG NGHỆ ENZYM VÀ PROTEIN

Chiều ngày 26 tháng 10 năm 2010, Đoàn đại diện của Bộ Khoa học và Công Nghệ gồm Ông Nghiêm Xuân Minh, Vụ Trưởng Vụ Khoa học xã hội và tự nhiên (KHXHTN) cùng chuyên viên của Vụ KHXHTN và chuyên viên của Vụ Kế hoạch- Tài chính đã về làm việc với Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein (PTNTĐCNEP) để công bố Quyết định thành lập Hội đồng chuyên ngành của PTNTĐCNEP (Quyết định số 2136/QĐ-BKHCN, ngày 8/10/2010) và dự buổi ra mắt, làm việc đầu tiên của Hội đồng chuyên ngành.

Tham dự cuộc họp có GS.TSKH Nguyễn Hoàng Lương, Phó Hiệu trưởng Trưởng Đại học Khoa học Tự nhiên, chuyên viên của Ban KH-CN, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trưởng Phòng KH-CN của Trường ĐHTKTN.

 

Theo quyết định số 2249/QĐ-BKHCN ngày 20/10/2010, hội đồng chuyên ngành của PTNTĐCNEP gồm 05 thành viên:

1. PGS.TS. Bùi Phương Thuận, Chủ tịch Hội đồng

2. PGS.TS. Phan Văn Chi, Phó Chủ tịch Hội đồng

3. PGS.TS. Tô Kim Anh, Ủy viên

4. PGS.TS. Quyền Đình Thi, Ủy viên

5. TS. Dương Văn Hợp, Ủy viên

 

Tại cuộc họp Ông Nghiêm Xuân Minh đã thay mặt Bộ KH-CN đã nêu một số quy định và cách thức làm việc của Hội đồng. Hội đồng và các đại biểu tham dự đã nghe PGS.TS. Phan Tuấn Nghĩa, Giám đốc PTNTĐCNEP báo cáo tóm tắt tình hình triển khai và họat động của PTNTĐCNEP trong 2 năm qua và bày tỏ quyết tâm cùng với cán bộ của PTNTĐCNEP thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của PTNTĐCNEP dưới sự chỉ đạo của Bộ KH-CN, Đại học Quốc Gia Hà Nội và Trường ĐHKHTN cùng với sự tư vấn, giám sát của Hội đồng chuyên ngành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.