SEMINAR CỦA GIÁO SƯ ELISABETH KNUST, VIỆN MAX-PLANCK SINH HỌC TẾ BÀO PHÂN TỬ VÀ DI TRUYỀN HỌC, CHLB ĐỨC

Giáo sư Elisabeth Knust, Phó Giám đốc Quỹ Nghiên cứu Đức (DFG), hiện công tác tại Viện Max-Planck về Sinh học Tế bào Phân tử và Di truyền học, Dresden, CHLB Đức, sẽ tới thăm Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Sinh học và Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein. Giáo sư sẽ thuyết trình 01 buổi seminar với chủ đề “Mắt ruồi giấm – mô hình cho các bệnh võng mạc“ vào 10h sáng ngày 9 tháng 11 năm 2010, tại phòng 418 nhà T1, Trường ĐHKH Tự nhiên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.