HỘI THẢO “NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÂY DỰNG DỰ ÁN NGHIÊN CỨU “

Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein (PTNTĐCNE&P) đã phối hợp với Khoa Sinh học đồng tổ chức hội thảo “Nâng cao hiệu quả xây dựng các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học-công nghệ trong giai đoạn mới” vào ngày 23 tháng 12 năm 2009 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

 

Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein (PTNTĐCNE&P) đã phối hợp với Khoa Sinh học đồng tổ chức hội thảo “Nâng cao hiệu quả xây dựng các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học-công nghệ trong giai đoạn mới” vào ngày 23 tháng 12 năm 2009 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Tại hội thảo, các thành tựu chính về khoa học công nghệ của các đơn vị trong Khoa Sinh học và PTNTĐCNEP giai đoạn 2006-2009 đã được trình bày, các kinh nghiệm để đăng ký và thực hiện thành công đề tài trong nước và quốc tế đã được chia sẽ giữa các nhà khoa học. Hơn 60 cán bộ đã tham dự hội thảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.