Phòng Genomic

Địa chỉ:

Phòng 241, nhà  T8 – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84) 24 35575492

 

Thành viên chính thức hiện nay
Trưởng phòng: PGS.TS. Trần Văn Tuấn, Giảng viên

Đào tạo: Tiến sĩ 2011, Đại học Göttingen, CHLB Đức

Postdoc: Đại học Goettingen, Đức (2011-2013)

Chuyên ngành: Vi sinh vật học và Sinh học phân tử

ĐT: (84) 24 35575492

Email: tuantran@vnu.edu.vn

TS. Thái Hạnh Dung, Giảng viên

Đào tạo: Tiến sĩ 2023, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Chuyên ngành: Vi sinh vật học và Sinh học phân tử

ĐT: (84) 24 35575492

Email:

Lĩnh vực và hoạt động nghiên cứu:

 • Phát triển các hệ thống chuyển gen/ biểu hiện gen/ chỉnh sửa genome tiên tiến phục vụ cải biến di truyền một số vi nấm công nghiệp (Aspergillus oryzae, Aspergillus niger, Penicillium chrysogenum, Cordyceps militaris, Monascus purpureus, …) để tạo ra các chủng có khả năng sản xuất enzyme/ protein hoặc các chất có hoạt tính sinh học với hiệu suất cao.
 • Ứng dụng các tiến bộ công nghệ sinh học để điều tra cơ chế gây bệnh cây trồng của vi nấm và để sản xuất các chế phẩm sinh học mới phục vụ kiểm soát nấm bệnh một cách hiệu quả.
 • Khai thác dữ liệu genome và các công cụ sinh học phân tử để lai tạo các chủng nấm dược liệu Cordyceps militaris mới có khả năng hình thành quả thể với sản lượng cao.

Đề tài, dự án tiêu biểu:

 • Nghiên cứu phát triển hệ thống biểu hiện gen mới ở nấm dược liệu Cordyceps militaris phục vụ sản xuất enzym tái tổ hợp và các chất có hoạt tính sinh học (2020-2022). Đề tài cấp ĐHQGHN, mã số: KLEPT.20.03. Chủ trì: TS. Phạm Thị Thu Hường, thành viên nghiên cứu chủ chốt: PGS.TS. Trần Văn Tuấn.
 • Nghiên cứu phát triển công nghệ mới để lai tạo, phục hồi và duy trì các chủng nấm dược liệu Cordyceps militaris có hiệu suất cao về hình thành quả thể và sinh tổng hợp cordycepin (2020-2022). Đề tài cấp ĐHQGHN, mã số: QG.20.19. Chủ trì: PGS.TS. Trần Văn Tuấn.
 • Điều tra vai trò của các gen liên quan đến phức hệ protein velvet ở nấm sợi Aspergillus nigerPenicillium digitatum (2018-2021). Đề tài Quỹ NAFOSTED, mã số: 106.04-2018.36. Chủ trì: PGS.TS. Trần Văn Tuấn.
 • Phát triển và ứng dụng các vector nhị thể thế hệ mới phục vụ cải biến di truyền các loài nấm sợi thông qua phương pháp chuyển gen nhờ vi khuẩn Agrobacterium (2015-2018). Đề tài Quỹ NAFOSTED, mã số: 106-NN.04-2014.75. Chủ trì: PGS.TS. Trần Văn Tuấn.
 • Nghiên cứu thiết kế hệ thống vector biểu hiện gen nhằm nâng cao hiệu suất sinh tổng hợp enzyme ở nấm sợi Aspergillus oryzae (2014-2016). Đề tài cấp ĐHQGHN, mã số: KLEPT.14.01. Chủ trì: PGS.TS. Trần Văn Tuấn.

Những công bố tiêu biểu:

 • Thai HD, Nguyen TBP, Nguyen VM, Nguyen QH, Tran VT (2021). Development of a new Agrobacterium-mediated transformation system based on a dual auxotrophic approach in the filamentous fungus Aspergillus oryzae. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 37: 92.
 • Binh CT, Thai HD, Ha BTV, Tran VT (2021). Establishment of a new and efficient Agrobacterium-mediated transformation system in the nematicidal fungus Purpureocillium lilacinum. Microbiological Research 249: 126773.
 • Annalena M Höfer, Rebekka Harting, Nils F Aßmann, Jennifer Gerke, Kerstin Schmitt, Jessica Starke, Özgür Bayram, Van-Tuan Tran, Oliver Valerius, Susanna A Braus-Stromeyer, Gerhard H Braus (2021). The velvet protein Vel1 controls initial plant root colonization and conidia formation for xylem distribution in Verticillium wilt. PLOS Genetics 17: e1009434.
 • Rebekka Harting, Annalena Höfer, Van-Tuan Tran, Lisa-Maria Weinhold, Sina Barghahn, Rabea Schlüter, Gerhard H Braus (2020). The Vta1 transcriptional regulator is required for microsclerotia melanization in Verticillium dahliae. Fungal Biology 124: 490-500.
 • Tao Xuan Vu, Ha Hong Vu, Giang Thu Nguyen, Hien Thu Vu, Linh Thi Dam Mai, Duc-Ngoc Pham, Diep Hong Le, Huy Quang Nguyen, Van-Tuan Tran (2019). A newly constructed Agrobacterium-mediated transformation system revealed the influence of nitrogen sources on the function of the LaeA regulator in Penicillium chrysogenum. Fungal Biology 123: 830-842.
 • Yunlong Sun, Yali Niu, Bin He, Long Ma, Ganghua Li, Van-Tuan Tran, Bin Zeng, Zhihong Hu (2019). A dual selection marker transformation system using Agrobacterium tumefaciens for the industrial Aspergillus oryzae 3.042. Journal of Microbiology and Biotechnology 29: 230-234.
 • Tri‐Thuc Bui, Rebekka Harting, Susanna A Braus‐Stromeyer, Van‐Tuan Tran, Miriam Leonard, Annalena Höfer, Anja Abelmann, Fruzsina Bakti, Oliver Valerius, Rabea Schlüter, Claire E Stanley, Alinne Ambrósio, Gerhard H Braus (2019). Verticillium dahliae transcription factors Som1 and Vta3 control microsclerotia formation and sequential steps of plant root penetration and colonisation to induce disease. New Phytologist 221: 2138-2159.
 • Yunlong Sun, Yali Niu, Hui Huang, Bin He, Long Ma, Yayi Tu, Van-Tuan Tran, Bin Zeng, Zhihong Hu (2019). Mevalonate diphosphate decarboxylase MVD/Erg19 is required for ergosterol biosynthesis, growth, sporulation and stress tolerance in Aspergillus oryzae. Frontiers in Microbiology 10: 1074.
 • Tao Xuan Vu, Tho Tien Ngo, Linh Thi Dam Mai, Tri-Thuc Bui, Diep Hong Le, Ha Thi Viet Bui, Huy Quang Nguyen, Binh Xuan Ngo, Van-Tuan Tran (2018). A highly efficient Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation system for the postharvest pathogen Penicillium digitatum using DsRed and GFP to visualize citrus host colonization. Journal of Microbiological Methods 144: 134-144.
 • Khuyen Thi Nguyen, Quynh Ngoc Ho, Loc Thi Binh Xuan Do, Linh Thi Dam Mai, Duc-Ngoc Pham, Huyen Thi Thanh Tran, Diep Hong Le, Huy Quang Nguyen, Van-Tuan Tran (2017). A new and efficient approach for construction of uridine/uracil auxotrophic mutants in the filamentous fungus Aspergillus oryzae using Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation. World Journal of Microbiology and Biotechnology 33(6): 107.
 • Khuyen Thi Nguyen, Quynh Ngoc Ho, Thu Ha Pham, Tuan Nghia Phan, Van Tuan Tran (2016). The construction and use of versatile binary vectors carrying pyrG auxotrophic marker and fluorescent reporter genes for Agrobacterium-mediated transformation of Aspergillus oryzae. World Journal of Microbiology and Biotechnology 32(12): 204.
 • Pham Quynh-Hoa, Tran Xuan-An, Nguyen Thi-Nha-Trang, Tran Thi-Thuy-Anh, Hoang Hai-Yen, Nguyen Thi-Hong-Van, Trang Thi-Hanh, Do Phuc Thi (2016). Investigation of polymorphisms in the coding region of OsHKT1 gene in relation to salinity in rice. Rice Science 23(6): 334-338.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *