Phòng Protein tái tổ hợp

Địa chỉ:

Phòng 339, nhà T8Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,  Hà Nội

Điện thoại: (84)-024-35575494

Thành viên chính thức hiện nay

Phụ trách phòng: TS. Nguyễn Thị Hồng Loan, Giảng viên 

Đào tạo: Tiến sĩ 2012, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

Chuyên ngành: Hóa sinh học

Tel: (84) 24 35575494

Email: loannguyen@hus.edu.vn

GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa, Giảng viên 

Đào tạo: Tiến sĩ 1988, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

Postdoc: ICGEB, New Delhi, India (1995-1997), University of Rochester, NY, USA (1998- 2001)

Chuyên ngành: Hóa sinh và sinh học phân tử

Tel: (84) 24 35575494

Email:  phantuannghia@vnu.edu.vn

TS. Đinh Nho Thái, Giảng viên

Đào tạo: Tiến sĩ 2009, Osaka University, Japan;

Postdoc: Iwa University (2009-2012)

Chuyên ngành:  Công nghệ sinh học

Tel:  (84) 24 38340072

Email: thai2012@yahoo.com

TS. Vũ Thị Thu, Giảng viên

Đào tạo: Tiến sĩ 2010, Đại học Inje Hàn Quốc

Postdoc: Đại học Inje Hàn Quốc (2010-2014)

Chuyên ngành:  Sinh lý y học

Tel:   (84) 903237808

Email: vtthu2015@gmail.com

TS. Lê Thị Hồng Nhung, Giảng viên

Đào tạo: Tiến sĩ 2017, Đại học ETHZ, Thụy Sĩ

Chuyên ngành:  Hóa Sinh

Tel:  0866155264

Email: nhungle@hus.edu.vn


Lĩnh vực và hoạt động nghiên cứu:

 • Nghiên cứu sản xuất một số protein, enzyme tái tổ hợp có ứng dụng trong y học và nông nghiệp.
 • Phát triển phương pháp/kit phát hiện một số bệnh di truyền ở người.
 • Nghiên cứu cơ sở phân tử đáp ứng miễn dịch của tôm.
 • Nghiên cứu protease của virus gây bệnh và chất ức chế của chúng
 • Sàng lọc và đánh giá tác dụng của thuốc trong điều trị bệnh nhồi máu cơ tim hướng đích ty thể.

Đề tài, dự án tiêu biểu:

 • Nghiên cứu thành phần và vai trò của enzyme proteolytic trong đáp ứng miễn dịch của tôm sú (Penaeus monodon) (2020-2022), Đề tài cấp ĐHQGHN, mã số: QG.20.15. Chủ trì: TS. Nguyễn Thị Hồng Loan. 
 • Nghiên cứu protease 3CL (chymotrypsin-like protease) của SARS-CoV-2 từ các bệnh nhân ở Việt Nam (2020-2022), Đề tài cấp ĐHQGHN, mã số: KLEPT.20.01. Chủ trì: TS. Đinh Nho Thái. 
 • Phát triển phương pháp tinh sạch protein tái tổ hợp dung nạp với His-tag (2020-2021), Đề tài cấp ĐHKHTN, mã số: 20.07. Chủ trì: TS. Lê Thị Hồng Nhung. 
 • Nghiên cứu cơ sở phân tử đáp ứng miễn dịch của tôm sú (Penaeus monodon) khi bị nhiễm virus hội chứng đốm trắng (2019-2021), Đề tài Quỹ NAFOSTED, mã số: 106.2-2018.07. Chủ trì: GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa. 
 • Nghiên cứu, sàng lọc chất có tác dụng bảo vệ cơ tim hướng đích ty thể sử dụng mô hình thiếu máu cục bộ cơ tim trên tim chuột cô lập và tế bào tim chuột nuôi cấy (2017-2020), Đề tài Quỹ NAFOSTED, mã số 106.YS.06-2016.23. Chủ trì: TS. Vũ Thị Thu. 
 • Nghiên cứu chế tạo bộ kit real-time PCR phát hiện và định lượng một số đột biến gen ty thể phổ biến (2016-2018), Đề tài cấp ĐHQGHN, mã số: KLEPT.16.03. Chủ trì: GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa.
 • Nghiên cứu tạo chế phẩm catalase và các chiết xuất hợp chất thiên nhiên nhằm ứng dụng trong phát triển dầu dưỡng trị chứng bạc tóc sớm (2016-2018), Đề tài cấp ĐHQGHN, mã số QG.16.82. Chủ trì: TS. Đinh Nho Thái. 
 • Nghiên cứu tạo cơ chất đặc hiệu cho protease của virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) (2014-2016). Đề tài cấp ĐHQGHN, mã số KLEPT.14.02. Chủ trì: TS. Nguyễn Thị Hồng Loan. 

Những công bố tiêu biểu:

 • Vu TT, Ngo THY, Nguyen HT, Pham TB, Han J, Kim HK (2021) Majonoside-R2 extracted from Vietnamese ginseng protects H9C2 cells against hypoxia/reoxygenation injury via modulating mitochondrial function and biogenesis. Bioorg Med Chem Lett. 36: 127814-127821.
 • Nguyen THL, Tran TTH, Phuong TT and Phan TN (2018) In vitro inhibitory effect of lanostane triterpenoids of kadsura coccinea on the human immunodeficiency virus type-1 Protease. Ind J Pharmceut Sci 80(4):755-761.
 • Nguyen VD, Nguyen NTH, Do LC, Vu VT, Phuong TT and Phan TN (2018) A new saponin with anti-HIV-1 protease activity from Acacia pennata. Nat Prod Commun. 13(4): 411-414.
 • Vu TT, Marquez J, Le TL, Nguyen TAT, Kim HK, Han J (2018) The role of decorin in cardiovascular diseases: more than just a decoration. Free Rad Res. 58 (11-12): 1210-1219.
 • Weerasinghe CAL, Bui BH, Vu TT, Nguyen THL, Phung BK, Nguyen VM, Pham VA, Cao VH and Phan TN (2018) Leigh syndrome T8993C mitochondrial DNA mutation: Heteroplasmy and the first clinical presentation in a Vietnamese family. Mol Med Report. 17: 6919-6925.
 • Pham KC, Tran TTH, Doan VC, Le HP, Nguyen TVA, Nguyen HA, Huynh AH, Cutting SM, Phan TN (2016) Protection of Penaeus monodonagainst white spot syndrome by continuous oral administration of low concentration of Bacillus subtilis spores expressing the VP28 antigen. Lett Appl Microbiol. 64:184-191. 
 • Truong TH, Nguyen TVA, Nguyen VL, Pham VA, Phan TN (2016) Screening of common point-mutations and discovery of new T14727C change in mitochondrial genome of Vietnamese encephalomyopathy patients. Mito DNA.27(1): 441-448.
 • Lee SC, Zhang J, Strom J, Yang D, Dinh NT, Kappeler K, Chen QM (2016) G-quadruplex in Nrf2 5’UTR regulates de novo Nrf2 protein translation under oxidative sMol Cell Biol. 37: e00122-16.
 • Nga TTT, Hoa NQ, Tuyen HV, Tuyen DT, Thai DN (2016). Construction of yeast Pichia pastorisexpressing the recombinant p53 as a secreted protein into culture. VNU J Sci: Nat Sci Technol. 32(1S): 336-343.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *