Phòng Hành chính – Tổng hợp

Địa chỉ:

Phòng 440B, nhà  T8

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Trưởng phòng: TS. Phạm Thị Thu Hường, Giảng viên

Đào tạo: Tiến sĩ 2013, Đại học Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc

Chuyên ngành: Hóa Sinh

ĐT: (84) 24 35579254

Email: pthuongibt@gmail.com

CN. Đỗ Thị Hạnh

Đào tạo: Cử nhân 2008, Đại học Thái Nguyên

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học

ĐT: (84) 24 35579254

Email:  dothihanh@hus.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *