Hội đồng khoa học

Địa chỉ:

Phòng 440A, nhà T8

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS. Nguyễn Đình Thắng

Phó Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh

Phó Chủ tịch Hội đồng

TS. Phạm Bảo Yên

Thư ký Hội đồng

PGS.TS. Trịnh Hồng Thái

Ủy viên Hội đồng

TS. Đinh Nho Thái

Ủy viên Hội đồng

PGS.TS. Trần Văn Tuấn

Ủy viên Hội đồng

PGS. TS. Phạm Thế Hải

Ủy viên Hội đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *