Thông báo seminar khoa học PTNTĐCNEP tổ chức ngày 17/08/2023

Thông tin chi tiết về seminar được thể hiện  trong file đính kèm dưới đây.

Seminar khoa học KLEPT 17-8-2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *