Dịch vụ khác

Bao gồm:

  • Hợp tác nghiên cứu hoạt tính chống ung thư thực nghiệm của chế phẩm NanoCurcumin trên các mô hình nuôi cấy tế bào in vitro.
  • Hợp tác sản xuất và chuyển giao nguyên liệu bột GABA và bột Wedelolactone.
  • Hợp tác bảo quản các sinh phẩm DNA người, sinh phẩm phát hiện vi sinh vật, sinh phẩm phát hiện nhóm gene,…
  • Hợp tác sản xuất thực phẩm chức năng, các probiotic cho gà và tôm.
  • Kiểm định và tối ưu hoá chất lượng kít
  • Các hợp đồng thực hiện:

+ Hợp đồng số 10/HĐKH-KHTN ký ngày 01/9/2013 giữa Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về hợp tác nghiên cứu khoa học.

+ Hợp đồng số 01/2014/CGCN-VH ký ngày 19/3/2014 giữa Công ty TNHH thương mại Việt Hải và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về hợp tác sản xuất và chuyển giao nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng.

+ Thoả thuận số TTHT/01/2014 ký ngày 30/9/2014 giữa Công ty cổ phần ANABIO Research & Development và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về hợp tác sản xuất các chế phẩm probiotic cho gà và tôm

+ Hợp đồng số 43/2014/HĐ-ĐTCT ký năm 2015 giữa Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein với Bệnh viện Trung Ương quân đội 108 về bảo quản mẫu sinh phẩm.

+ Thoả thuận số TTHT/01/2017 ký ngày 14/11/2017 giữa Công ty cổ phần ANABIO Research & Development và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về hợp tác kiểm định và tối ưu hoá chất lượng các bộ kít MagPure và AnaPure tách chiết DNA/RNA.

+ Thoả thuận số TTHT/02/2017 ký ngày 01/12/2017 giữa Công ty cổ phần ANABIO Research & Development và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về hợp tác kiểm định và tối ưu hoá chất lượng bộ kít phát hiện và định lượng 06 đột biến gen ty thể.

+ Thoả thuận ngày 15/5/2018 giữa Công ty cổ phần ANABIO Research & Development và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về hợp tác sản xuất các thực phẩm chức năng chứa arbinoxylan tăng cường miễn dịch.

+ Hợp đồng số 26/BAYER-KLEPT/2018 ký ngày 10/12/2018 giữa Công ty TNHH BAYER Việt Nam và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về Chuẩn hoá phương pháp xác định vi khuẩn Paracoccsus sp. có trong chế phẩm sinh học.

+ Hợp đồng số 13/KLEPT-ELEPHARMA/2019 ký ngày 01/3/2019 giữa Công ty cổ phần ELEPHARMA với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về Đánh giá tính hướng đích và độc tính của hệ Nano curcumin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *