Phân tích mẫu

Bao gồm:

  • Phân tích các chỉ tiêu vi sinh vật cho thức ăn chăn nuôi bổ sung, chế phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản, thực phẩm chức năng.
  • Phân tích các chỉ tiêu enzym trong thức ăn chăn nuôi bổ sung, thực phẩm chức năng.
  • Hợp đồng thực hiện:

+ Hợp đồng số 01/KLEPT-TTKNTS/2016 ký ngày 20/01/2016 giữa Công ty TNHH Giao nhận vận tải Bình Minh và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về phân tích các chỉ tiêu vi sinh vật cho chế phẩm dùng trong nuôi trồng thuỷ sản.

+ Hợp đồng số 02/KLEPT-TTKNTS/2016 ký ngày 15/02/2016 giữa Công ty TNHH Enzyma với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về phân tích các chỉ tiêu vi sinh vật cho chế phẩm dùng trong nuôi trồng thuỷ sản.

+ Hợp đồng số 04/KLEPT-TTKNTS/2016 ký ngày 03/01/2017 giữa Chi nhánh Công ty TNHH Bayer Việt Nam và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về phân tích các chỉ tiêu vi sinh vật.

+ Hợp đồng số 02/KLEPT/2017 ký ngày 03/1/2017 giữa Phòng Sinh hoá thực vật, Viện Công nghệ sinh học và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về phân tích đánh giá chất lượng đặc trưng hạt nanomangostin.

+ Hợp đồng số 01/KLEPT-BAYER/2017 ký ngày 06/2/2017 giữa Chi nhánh Công ty TNHH Bayer Việt Nam và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về phân tích các chỉ tiêu vi sinh vật cho các chế phẩm dùng trong thuỷ sản.

+ Hợp đồng số 211/KLEPT-RB/2017 ký ngày 22/11/2017 giữa Công ty TNHH Rừng biển và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về phân tích một số chỉ tiêu vi sinh vật.

+ Hợp đồng số 01/KLEPT-TNV/2019 ký ngày 01/3/2019 giữa Công ty TNHH Công nghệ kỹ thuật sinh hoá Thái Nam Việt và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về phân tích các chỉ tiêu vi sinh vật.

+ Hợp đồng số 02/KLEPT-ICFOOD/2019 ký ngày 18/3/2019 giữa Công ty TNHH ICFOOD và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về phân tích các chỉ tiêu enzym.

+ Hợp đồng số 157/KLEPT-ICFOOD/2019 ký ngày 15/7/2019 giữa Công ty TNHH ICFOOD và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về phân tích các chỉ tiêu enzym.

+ Hợp đồng số 808/KLEPT-NT/2019 ký ngày 08/8/2019 giữa Công ty TNHH thương mại, dịch vụ, sản xuất Ngọc Trai và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về phân tích các chỉ tiêu enzym.

+ Hợp đồng số 102/KLEPT-ICFOOD/2020 ký ngày 10/2/2020 giữa Công ty TNHH ICFOOD và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về phân tích các chỉ tiêu enzym.

+ Hợp đồng số 04/2020/TTKN-HĐKNM ký ngày 18/8/2020 giữa Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thuỷ sản và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về thực hiện kiểm nghiệm các mẫu vi sinh vật, hoá sinh trong chế phẩm nuôi trồng thuỷ sản.

+ Hợp đồng số 2411/KLEPT-VT/2020 ký ngày 24/11/2020 giữa Công ty cổ phần công nghệ tiêu chuẩn sinh học Vĩnh Thịnh và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về phân tích các chỉ tiêu vi sinh vật.

+ Hợp đồng số 712/KLEPT-CMS/2020 ký ngày 07/12/2020 giữa Công ty TNHH thương mại tiếp thị CMS và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về phân tích các chỉ tiêu vi sinh vật.

+ Hợp đồng số 02/2021/TTKN-HĐKNM ký ngày 04/1/2021 giữa Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thuỷ sản và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về thực hiện kiểm nghiệm các mẫu vi sinh vật, hoá sinh trong chế phẩm nuôi trồng thuỷ sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *