Đào tạo kỹ thuật

Bao gồm:

  • Đào tạo kỹ thuật sinh học phân tử cơ bản.
  • Đào tạo kỹ thuật PCR.
  • Đào tạo các kỹ thuật sinh học phân tử ứng dụng trong xét nghiệm.
  • Đào tạo kỹ thuật định tính một số loài vi khuẩn bằng kỹ thuật gen.
  • Đào tạo các kỹ thuật cơ bản trong nuôi cấy tế bào.
  • Các hợp đồng thực hiện:

+ Hợp đồng số 01/KLEPT-ANABIO/2012 ký ngày 09/01/2012 giữa Công ty cổ phần ANABIO Research & Development và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về đào tạo và chuyển giao quy trình định danh một số loài vi khuẩn bằng kỹ nghệ gen.

+ Hợp đồng số 02/KLEPT-HHTMTW/2012 ký ngày 20/2/2012 giữa Viện Huyết học truyền máu Trung Ương và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về đào tạo các kỹ thuật sinh học phân tử cơ bản và chuyển giao quy trình xét nghiệm một số gen bệnh máu.

+ Hợp đồng số 03-2012 ký ngày 02/4/2012 giữa Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về đào tạo kỹ thuật viên PCR.

+ Hợp đồng số 03/KLEPT-BVTNA/2012 ký ngày 17/10/2012 giữa Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về đào tạo các kỹ thuật sinh học phân tử cơ bản ứng dụng trong xét nghiệm.

+ Hợp đồng số 01/KLEPT-ANABIO/2014 ký ngày 06/11/2014 giữa Công ty cổ phần ANABIO Research & Development và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về đào tạo các kỹ thuật đếm vi khuẩn.

+ Hợp đồng số 98/PTNTĐ ký ngày 09/8/2020 giữa Khoa Y Dược và Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein về đào tạo kỹ thuật cơ bản trong nuôi cấy tế bào động vật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *