Tin tức - Sự kiện

PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM CÔNG NGHỆ ENZYM VÀ PROTEIN ĐƯỢC CÔNG NHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM ĐẠT CHUẨN ISO/IEC 17025:2017

Ngày 19/6/2020, Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein (PTNTĐCNEP), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã được Văn phòng ...

15/04/2021

HỘI THẢO QUỐC TẾ “TỪ GEN ĐẾN PROTEIN: NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG”

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein (PTNTĐCNEP), Trường Đại học Khoa học Tự ...

15/04/2021

HỘI THẢO LÂM SÀNG VÀ NGHIÊN CỨU ĐA HÌNH GEN HLA LIÊN QUAN TỚI DỊ ỨNG THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐỘNG KINH VÀ GOUT

Sáng ngày 16-17/12/2020, Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein (PTNTĐCNEP) đã tổ chức hội thảo “Lâm sàng và nghiên cứu ...

15/04/2021

HỘI THẢO CÔNG NGHỆ ENZYM-PROTEIN VÀ ỨNG DỤNG TRONG KIỂM NGHIỆM

Chiều ngày 16/12/2020, Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein (PTNTĐCNEP) kết hợp với Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh ...

15/04/2021

LỄ TRAO HỌC BỔNG QUỸ HỖ TRỢ MINORU SHIROTA 2020 – CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM CHO SINH VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM CÔNG NGHỆ ENZYM VÀ PROTEIN, TRƯỜNG ĐHKHTN

Ngày 28/10/2020, Công ty TNHH Yakult Việt Nam kết hợp với Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzymvà Protein (PTNTĐCNEP), Trường ...

15/04/2021

TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO NUÔI CẤY TẾ BÀO ĐỘNG VẬT

Ngày 28/8/2020, Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein (PTNTĐCNEP) đã tổ chức buổi  trao Giấy chứng nhận hoàn thành ...

15/04/2021

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀI MÃ SỐ ĐT.12.19/CNSHCB DO PGS.TS. BÙI THỊ VIỆT HÀ LÀM CHỦ NHIỆM

Ngày 14/7/2020 đoàn kiểm tra định kỳ thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia do Bộ Công thương thành lập đã xuống kiểm tra tiến ...

15/04/2021

LỄ KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM CÔNG NGHỆ ENZYM VÀ PROTEIN

Ngày 30/5/2018, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein (PTNTĐCNEP) đã long trọng ...

15/04/2021

HỘI THẢO QUỐC TẾ FROM GENE TO PROTEIN: RESEARCH & APPLICATIONS

 Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein (PTNTĐCNEP), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) được thành lập ngày 30 ...

15/04/2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein (PTNTĐCNEP) – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có nhu cầu tuyển dụng 01 ...

15/04/2021

HỢP TÁC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ