Tin tức – Sự kiện

Tin tức - Sự kiện Lịch làm việc của Ban Giám đốc PTNTĐCNEP tuần 25-29/09/2023

26/09/2023 43 Lượt xem

Lịch làm việc trong tuần của PGS. TS. Nguyễn Quang Huy và PGS. TS. Trần Văn Tuấn được đính kèm dưới đây. Lịch Giám đốc Lịch Phó Giám đốc

Xem chi tiết

Tin tức - Sự kiện Lịch làm việc của Ban Giám đốc PTNTĐCNEP tuần 18-22/09/2023

18/09/2023 167 Lượt xem

Lịch làm việc trong tuần của PGS. TS. Nguyễn Quang Huy và PGS. TS. Trần Văn Tuấn được đính kèm dưới đây. Lịch Giám đốc Lịch Phó Giám đốc

Xem chi tiết

Tin tức - Sự kiện Lịch làm việc của Ban Giám đốc PTNTĐCNEP tuần 11-15/09/2023

12/09/2023 213 Lượt xem

Lịch làm việc trong tuần của PGS. TS. Nguyễn Quang Huy và PGS. TS. Trần Văn Tuấn được đính kèm dưới đây. Lịch Giám đốc Lịch Phó Giám đốc

Xem chi tiết

Tin tức - Sự kiện Lịch làm việc của Ban Giám đốc PTNTĐCNEP tuần 28-31/08/2023

28/08/2023 317 Lượt xem

Lịch làm việc trong tuần của PGS. TS. Nguyễn Quang Huy và PGS. TS. Trần Văn Tuấn được đính kèm dưới đây. Lịch Giám đốc Lịch Phó Giám đốc

Xem chi tiết

Tin tức - Sự kiện Lịch làm việc của Ban Giám đốc PTNTĐCNEP tuần 21-25/08/2023

21/08/2023 249 Lượt xem

Lịch làm việc trong tuần của PGS. TS. Nguyễn Quang Huy và PGS. TS. Trần Văn Tuấn được đính kèm dưới đây. Lịch Giám đốc Lịch Phó Giám đốc

Xem chi tiết

Tin tức - Sự kiện Thông báo seminar khoa học PTNTĐCNEP tổ chức ngày 17/08/2023

15/08/2023 314 Lượt xem

Thông tin chi tiết về seminar được thể hiện  trong file đính kèm dưới đây. Seminar khoa học KLEPT 17-8-2023

Xem chi tiết

Tin tức - Sự kiện Lịch làm việc của Ban Giám đốc PTNTĐCNEP tuần 14-18/08/2023

14/08/2023 215 Lượt xem

Lịch làm việc trong tuần của PGS. TS. Nguyễn Quang Huy và PGS. TS. Trần Văn Tuấn được đính kèm dưới đây. Lịch Giám đốc Lịch Phó Giám ...

Xem chi tiết

Tin tức - Sự kiện Lịch làm việc của Ban Giám đốc PTNTĐCNEP tuần 07-11/08/2023

07/08/2023 226 Lượt xem

Lịch làm việc trong tuần của PGS. TS. Nguyễn Quang Huy và PGS. TS. Trần Văn Tuấn được đính kèm dưới đây. Lịch Giám đốc Lịch Phó Giám đốc

Xem chi tiết

Tin tức - Sự kiện Lịch làm việc của Ban giám đốc PTNTĐCNEP tuần 31/07 – 04/08/2023

31/07/2023 167 Lượt xem

Lịch làm việc trong tuần của PGS. TS. Nguyễn Quang Huy và PGS. TS. Trần Văn Tuấn được đính kèm dưới đây. Lịch Giám đốc Lịch Phó Giám đốc

Xem chi tiết