Uncategorized

Uncategorized Dịch vụ khác

06/05/2021 1815 Lượt xem

Bao gồm: Hợp tác nghiên cứu hoạt tính chống ung thư thực nghiệm của chế phẩm NanoCurcumin trên các mô hình nuôi cấy tế bào in vitro. ...

Xem chi tiết

Uncategorized Phân tích mẫu

06/05/2021 1816 Lượt xem

Bao gồm: Phân tích các chỉ tiêu vi sinh vật cho thức ăn chăn nuôi bổ sung, chế phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản, thực phẩm ...

Xem chi tiết

Uncategorized Đào tạo kỹ thuật

06/05/2021 1815 Lượt xem

Bao gồm: Đào tạo kỹ thuật sinh học phân tử cơ bản. Đào tạo kỹ thuật PCR. Đào tạo các kỹ thuật sinh học phân tử ứng dụng trong xét ...

Xem chi tiết

Uncategorized Chuyển giao công nghệ

06/05/2021 1616 Lượt xem

Bao gồm: Chuyển giao công nghệ sản xuất bào tử các vi khuẩn Bacillus. Chuyển giao quy trình xét nghiệm một số gen bệnh máu. Chuyển giao ...

Xem chi tiết

Uncategorized Ban Giám đốc hiện tại

01/03/2021 1552 Lượt xem

Giám đốc PGS.TS. Nguyễn Quang Huy Tel Office: (84)24 3557 9254 E-mail: huy_nq@hus.edu.vn/ huynq17@gmail.com   Phó Giám đốc PGS.TS. ...

Xem chi tiết

Uncategorized Chức năng – Nhiệm vụ

01/03/2021 201 Lượt xem

CHỨC NĂNG – NHỆM VỤ Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein được thành lập theo Quyết định số 587/TCCB ký ngày ...

Xem chi tiết