Các phòng chuyên môn

Các phòng chuyên môn Phòng Enzym học và Phân tích hoạt tính sinh học

01/03/2021 2846 Lượt xem

Địa chỉ: Phòng 239-240, nhà  T8 – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: (84) ...

Xem chi tiết

Các phòng chuyên môn Phòng Genomic

01/03/2021 2861 Lượt xem

Địa chỉ: Phòng 241, nhà  T8 – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: (84) 24 ...

Xem chi tiết

Các phòng chuyên môn Phòng Proteomic và Sinh học cấu trúc

01/03/2021 2542 Lượt xem

Địa chỉ: Phòng 340, nhà T8 – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam ĐT: (84)-24- 38582798 ...

Xem chi tiết

Các phòng chuyên môn Phòng Protein tái tổ hợp

01/03/2021 1301 Lượt xem

Địa chỉ: Phòng 339, nhà T8 – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,  Hà Nội Điện thoại: (84)-024-35575494 ...

Xem chi tiết