Giới thiệu

Giới thiệu Phòng Hành chính – Tổng hợp

01/03/2021 1557 Lượt xem

Địa chỉ: Phòng 440B, nhà  T8 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam Trưởng phòng: TS. Phạm Thị ...

Xem chi tiết

Giới thiệu Hội đồng khoa học

01/03/2021 1558 Lượt xem

Địa chỉ: Phòng 440A, nhà T8 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa Chủ ...

Xem chi tiết

Giới thiệu Giới thiệu chung

01/03/2021 1559 Lượt xem

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein (PTNTĐCNEP) là một trung tâm nghiên cứu ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại ...

Xem chi tiết

Các phòng chuyên môn Phòng Enzym học và Phân tích hoạt tính sinh học

01/03/2021 2706 Lượt xem

Địa chỉ: Phòng 239-240, nhà  T8 – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: (84) ...

Xem chi tiết

Các phòng chuyên môn Phòng Genomic

01/03/2021 2704 Lượt xem

Địa chỉ: Phòng 241, nhà  T8 – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: (84) 24 ...

Xem chi tiết

Các phòng chuyên môn Phòng Proteomic và Sinh học cấu trúc

01/03/2021 2390 Lượt xem

Địa chỉ: Phòng 340, nhà T8 – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam ĐT: (84)-24- 38582798 ...

Xem chi tiết

Các phòng chuyên môn Phòng Protein tái tổ hợp

01/03/2021 1162 Lượt xem

Địa chỉ: Phòng 339, nhà T8 – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,  Hà Nội Điện thoại: (84)-024-35575494 ...

Xem chi tiết