Chưa phân loại

Chưa phân loại Technology transfer

06/05/2021 2493 Lượt xem

Include: Bacillus spore production technology. Testing procedures for several blood cancer-associated genes. Nucleic acid-based ...

Readmore

Chưa phân loại Technique training

06/05/2021 2491 Lượt xem

Include: Basic molecular biology technique training. PCR technique training. Molecular biology techniques for applications in testing. ...

Readmore

Chưa phân loại Sample analysis

06/05/2021 2488 Lượt xem

Include: Analysis of microorganism indicators for supplementary feeds, aquaculture treatment products, functional foods. Analysis of ...

Readmore

Chưa phân loại Other services

06/05/2021 2049 Lượt xem

Include: In vitro based cell culture model to investigate anti-cancer activity of NanoCurcumin product. Manufacturing and ingredient ...

Readmore

Chưa phân loại Phòng Sinh học nano và ứng dụng

01/03/2021 2729 Lượt xem

Địa chỉ: Phòng 406 nhà T2, 441A nhà T8, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 02435579515, ...

Readmore