Từ điển Anh - Anh

Word


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Máy cô chân không

1. Máy cô chân không SpeedVac


2. Kí hiệu mã: Savant ISS10

3. Hãng sản xuất:

4. Mô tả máy: ISS10 SpeedVac Concentrator là một hệ thống hoàn chỉnh để bay hơi dung dịch, cô đặc mẫu và đông khô sử dụng kỹ thuật kết hợp giữa ly tâm, bơm và gia nhiệt.

6. Lĩnh vực ứng dụng và giới hạn của thiết bị: Trong các nghiên cứu y sinh học, sinh học

7. Địa điểm lắp đặt thiết bị: Phòng Genomic, PTN Trọng điểm Enzym - Protein

8. Năm đưa vào sử dụng: 2006

9. Cán bộ quản lý vận hành: TS. Võ Thương Lan