Từ điển Anh - Anh

Word


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sinh học thụ thể và phát triển thuốc

 

   Năm

   Họ và tên sinh viên

         Lớp

       Nơi công tác/học tập hiện tại

          Địa chỉ liên hệ

2006

Trần Tuấn Tú

K6 CNTN

Viện di truyền nông nghiệp


2007

Nguyễn Minh Hường

K7 CNTN

Nghiên cứu sinh Viện KAIST – Hàn Quốc

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2007

Đàm Minh Hiếu

K48B

Viện Di truyền nông nghiệp


2007

Nguyễn Thanh Tuyền

K48A

Viện Công nghệ sinh học và vi sinh học, ĐHQGHN


2008

Nghiêm Thị Phương Lê

K8 CNTN

Nghiên cứu sinh tại Singapore


2008

Nguyễn Cẩm Dương

K49A

Học viên cao học K17 - Trường ĐHKHTN

Điện thoại: 0904.769.054

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2008

Nguyễn Anh Lương

K50A

Học viên cao học K18 - Trường ĐHKHTN

Điện thoại: 0945.854.747

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2008

Mai Vinh Quang

CH K15

Công ty sữa Cô gái Hà Lan

Điện thoại: 0904.195.311


2009

Vũ Phương Nhung

K9 CNTN

Nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2010

Đỗ Thị Thanh Huyền

K45 SP

CH K16

Cán bộ giảng dạy trường PT chuyên ĐHKHTN

Điện thoại: 0914.256.472

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2010

Phạm Thị Hồng Nhung

K10 CNTN

Học viên cao học K19 - Trường ĐHKHTN

Điện thoại: 0953.789.898

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.