Từ điển Anh - Anh

Word


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Phòng thí nghiệm Genomics

 

  Năm

   Họ và tên sinh viên

        Lớp

    Nơi công tác/học tập hiện tại

             Địa chỉ liên hệ

2007

Phạm Anh Thùy Dương

Cao học K15

Cán bộ Khoa Sinh học NCS tại Đức

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2008

Đào Vân Anh

K49A

NCS tại Đức

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Vũ Bích Hồng

K49A

Bệnh Viện Đại học Y Hà Nội

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Đinh Bá Tuấn

K49B

Học viên Cao học K17

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Nguyễn Thanh Loan

CNKHTNK8

Thạc sĩ tại Nhật

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Nguyễn Thùy Trang

K49A

Thạc sĩ tại Hàn Quốc

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Hoàng Thị Huyền

Cao học K17

Học viên cao học K17

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2009

Nguyễn Hồng Nhung

K50A

NCS tại Hàn Quốc

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Tạ Minh Hiếu

K50A

Trung tâm Gen-Protein, Đại học Y Hà Nội

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Ngô Thị Hà

K50A

Học viên cao học K18

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2010

Nguyễn Anh Tuấn

CNKHTNK10

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung Ương

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Vương Diệu Linh

K51B

NSC, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.