Từ điển Anh - Anh

Word


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Enzym học và phân tích hoạt tính sinh học

 

   Năm

 Họ và tên sinh viên

       Lớp

Nơi công tác/học tập hiện tại

             Địa chỉ liên hệ

2008

Phạm Thị Trà Như

K50B CNSH

Viện KH và CN Giao thông Vận tải

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Nguyễn Huy Dương

K50B CNSH

Viện vệ sinh dịch tễ TW

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2009

Phạm Ngọc Vinh

CNKHTNK10


Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Ngô Thị Kim Toán

K51B CNSH

Học viên cao học, Khoa Sinh học, ĐHKHTN

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Nguyễn Khánh Hồng

K51B CNSH


Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Nguyễn Thị Hà Phương

K51 SP Sinh

Học viên cao học

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Trung Thị Thu Hà

K51B CNSH

Học viên cao học

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.