Giới thiệu

Giới thiệu Phòng Hành chính – Tổng hợp

01/03/2021 1109 Lượt xem

Địa chỉ: Phòng 440B, nhà  T8 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam Trưởng phòng: TS. Phạm Thị ...

Xem chi tiết

Giới thiệu Hội đồng khoa học

01/03/2021 1110 Lượt xem

Địa chỉ: Phòng 440A, nhà T8 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa Chủ ...

Xem chi tiết

Giới thiệu Ban Giám đốc hiện tại

01/03/2021 1109 Lượt xem

Giám đốc     Phó Giám đốc PGS.TS. Nguyễn Đình Thắng Phó Giám đốc phụ trách PTNTĐCNEP Tel Office: (84)24 3557 9254 E-mail: ...

Xem chi tiết

Giới thiệu Giới thiệu chung

01/03/2021 1109 Lượt xem

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein (PTNTĐCNEP) là một trung tâm nghiên cứu ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại ...

Xem chi tiết

Các phòng chuyên môn Phòng Enzym học và Phân tích hoạt tính sinh học

01/03/2021 1762 Lượt xem

Địa chỉ: Phòng 239-240, nhà  T8 – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: (84) ...

Xem chi tiết

Các phòng chuyên môn Phòng Genomic

01/03/2021 1759 Lượt xem

Địa chỉ: Phòng 241, nhà  T8 – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: (84) 24 ...

Xem chi tiết

Các phòng chuyên môn Phòng Sinh học nano và ứng dụng

01/03/2021 1758 Lượt xem

Địa chỉ: Phòng 406 nhà T2, 441A nhà T8, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 02435579515, ...

Xem chi tiết

Các phòng chuyên môn Phòng Proteomic và Sinh học cấu trúc

01/03/2021 1504 Lượt xem

Địa chỉ: Phòng 340, nhà T8 – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam ĐT: (84)-24- 38582798 ...

Xem chi tiết

Các phòng chuyên môn Phòng Protein tái tổ hợp

01/03/2021 479 Lượt xem

Địa chỉ: Phòng 339, nhà T8 – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,  Hà Nội Điện thoại: (84)-024-35575494 ...

Xem chi tiết