Dictionary

Word


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

infos
Thông báo mới về Bổ nhiệm Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp

Ngày 02 tháng 7 năm 2012, Giám đốc Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội đã ra Quyết định số: 21/QĐ-PTNTĐCNEP về việc Bổ nhiệm TS Trịnh Tất Cường, Giảng viên, Phó Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp của Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein giữ chức vụ Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp kể từ ngày ký quyết định (thay cho [ … ]

 
Bổ nhiệm thêm Phó Giám đốc của PTNTĐCNEP

Ngày 12 tháng 6 năm 2012, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội đã ra Quyết định số: 2328/QĐ-TCCB về việc: Bổ nhiệm TS Nguyễn Thị Vân Anh, Giảng viên Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein giữ chức vụ Phó Giám đốc Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

 

 
Hội thảo Thiết bị cho sự phát triển Công nghệ Enzym-Protein và Công nghệ sinh học hiện đại

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein (PTNTĐCNEP) tổ chức Hội thảo với tiêu đề: “Thiết bị cho sự phát triển Công nghệ Enzym-Protein và Công nghệ sinh học hiện đại” vào ngày 29 tháng 11 năm 2011 tại Phòng 418 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Tham gia hội thảo có 09 b& [ … ]

Read more...
 
Tổ chức Hội thảo về Thiết bị

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein (PTNTĐCNEP) dự kiến tổ chức Hội thảo với tiêu đề: “Thiết bị cho sự phát triển Công nghệ Enzym-Protein và Công nghệ sinh học hiện đại” vào cuối tháng 11 năm 2011 để làm có cơ sở thông tin phù hợp cho việc xây dựng dự á [ … ]

Read more...
 
Tiêu chuẩn cộng tác viên và cán bộ kiêm nhiệm của Phòng Thí nghiệm Trọng điểm

Căn cứ thực tế hoạt động của Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein (PTNTĐCNEP) trong giai đoạn vừa qua và những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn sắp tới, Giám đốc PTNTĐCNEP quyết định số 13 và 14/QĐ-PTNTĐCNEP ban hành tiêu chuẩn cán bộ kiêm nhiệm và cộng tác viên của PTNTĐCNEP vào ngày 30 tháng 5 năm 2011. Chi tiết xem file đính kèm.

Tiêu chuẩn kiêm nhiệm

[ … ]

 
« StartPrev123456789NextEnd »

Page 7 of 9