Từ điển Anh - Anh

Word


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Thiết bị
1 Danh mục thiết bị 8952
2 Hệ thống máy nhân gen 12473
3 Máy ly tâm siêu tốc 9881
4 Máy đông khô mẫu loại nhỏ 9070
5 Thiết bị sắc ký lỏng cao áp 9087
6 Hệ thống chụp ảnh điện di gen 9324
7 Hệ thống giải trình tự ADN tự động 9350
8 Máy nhân gen gradient 8411
9 Máy chuyển gen bằng xung điện 8971
10 Máy cô chân không 8547