Từ điển Anh - Anh

Word


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Thiết bị
1 Danh mục thiết bị 8691
2 Hệ thống máy nhân gen 12124
3 Máy ly tâm siêu tốc 9444
4 Máy đông khô mẫu loại nhỏ 8698
5 Thiết bị sắc ký lỏng cao áp 8927
6 Hệ thống chụp ảnh điện di gen 9033
7 Hệ thống giải trình tự ADN tự động 9126
8 Máy nhân gen gradient 8255
9 Máy chuyển gen bằng xung điện 8711
10 Máy cô chân không 8358