Từ điển Anh - Anh

Word


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Thiết bị
1 Danh mục thiết bị 8755
2 Hệ thống máy nhân gen 12237
3 Máy ly tâm siêu tốc 9630
4 Máy đông khô mẫu loại nhỏ 8744
5 Thiết bị sắc ký lỏng cao áp 8981
6 Hệ thống chụp ảnh điện di gen 9095
7 Hệ thống giải trình tự ADN tự động 9201
8 Máy nhân gen gradient 8309
9 Máy chuyển gen bằng xung điện 8790
10 Máy cô chân không 8413