Từ điển Anh - Anh

Word


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Thiết bị
1 Danh mục thiết bị 8567
2 Hệ thống máy nhân gen 11845
3 Máy ly tâm siêu tốc 9186
4 Máy đông khô mẫu loại nhỏ 8548
5 Thiết bị sắc ký lỏng cao áp 8746
6 Hệ thống chụp ảnh điện di gen 8836
7 Hệ thống giải trình tự ADN tự động 8887
8 Máy nhân gen gradient 8129
9 Máy chuyển gen bằng xung điện 8540
10 Máy cô chân không 8108