Từ điển Anh - Anh

Word


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Thiết bị
1 Danh mục thiết bị 8446
2 Hệ thống máy nhân gen 11659
3 Máy ly tâm siêu tốc 8977
4 Máy đông khô mẫu loại nhỏ 8443
5 Thiết bị sắc ký lỏng cao áp 8646
6 Hệ thống chụp ảnh điện di gen 8644
7 Hệ thống giải trình tự ADN tự động 8682
8 Máy nhân gen gradient 8005
9 Máy chuyển gen bằng xung điện 8393
10 Máy cô chân không 7991