Từ điển Anh - Anh

Word


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Thiết bị
1 Danh mục thiết bị 8230
2 Hệ thống máy nhân gen 11438
3 Máy ly tâm siêu tốc 8655
4 Máy đông khô mẫu loại nhỏ 8071
5 Thiết bị sắc ký lỏng cao áp 8414
6 Hệ thống chụp ảnh điện di gen 8453
7 Hệ thống giải trình tự ADN tự động 8398
8 Máy nhân gen gradient 7874
9 Máy chuyển gen bằng xung điện 8183
10 Máy cô chân không 7836