Từ điển Anh - Anh

Word


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Thiết bị
1 Danh mục thiết bị 8576
2 Hệ thống máy nhân gen 11876
3 Máy ly tâm siêu tốc 9210
4 Máy đông khô mẫu loại nhỏ 8579
5 Thiết bị sắc ký lỏng cao áp 8771
6 Hệ thống chụp ảnh điện di gen 8860
7 Hệ thống giải trình tự ADN tự động 8913
8 Máy nhân gen gradient 8145
9 Máy chuyển gen bằng xung điện 8565
10 Máy cô chân không 8131