Từ điển Anh - Anh

Word


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Thiết bị
1 Danh mục thiết bị 8637
2 Hệ thống máy nhân gen 11986
3 Máy ly tâm siêu tốc 9345
4 Máy đông khô mẫu loại nhỏ 8640
5 Thiết bị sắc ký lỏng cao áp 8834
6 Hệ thống chụp ảnh điện di gen 8960
7 Hệ thống giải trình tự ADN tự động 9017
8 Máy nhân gen gradient 8197
9 Máy chuyển gen bằng xung điện 8645
10 Máy cô chân không 8209