Từ điển Anh - Anh

Word


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Thiết bị
1 Danh mục thiết bị 8866
2 Hệ thống máy nhân gen 12329
3 Máy ly tâm siêu tốc 9750
4 Máy đông khô mẫu loại nhỏ 8775
5 Thiết bị sắc ký lỏng cao áp 9012
6 Hệ thống chụp ảnh điện di gen 9149
7 Hệ thống giải trình tự ADN tự động 9250
8 Máy nhân gen gradient 8343
9 Máy chuyển gen bằng xung điện 8841
10 Máy cô chân không 8455