Từ điển Anh - Anh

Word


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Thiết bị
1 Danh mục thiết bị 9198
2 Hệ thống máy nhân gen 12949
3 Máy ly tâm siêu tốc 10425
4 Máy đông khô mẫu loại nhỏ 9310
5 Thiết bị sắc ký lỏng cao áp 9363
6 Hệ thống chụp ảnh điện di gen 9653
7 Hệ thống giải trình tự ADN tự động 9661
8 Máy nhân gen gradient 8627
9 Máy chuyển gen bằng xung điện 9564
10 Máy cô chân không 8815