Từ điển Anh - Anh

Word


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Thiết bị
1 Danh mục thiết bị 9034
2 Hệ thống máy nhân gen 12620
3 Máy ly tâm siêu tốc 10201
4 Máy đông khô mẫu loại nhỏ 9149
5 Thiết bị sắc ký lỏng cao áp 9174
6 Hệ thống chụp ảnh điện di gen 9436
7 Hệ thống giải trình tự ADN tự động 9454
8 Máy nhân gen gradient 8474
9 Máy chuyển gen bằng xung điện 9285
10 Máy cô chân không 8636