Từ điển Anh - Anh

Word


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Thiết bị
1 Danh mục thiết bị 8165
2 Hệ thống máy nhân gen 11351
3 Máy ly tâm siêu tốc 8552
4 Máy đông khô mẫu loại nhỏ 7999
5 Thiết bị sắc ký lỏng cao áp 8348
6 Hệ thống chụp ảnh điện di gen 8380
7 Hệ thống giải trình tự ADN tự động 8315
8 Máy nhân gen gradient 7806
9 Máy chuyển gen bằng xung điện 8110
10 Máy cô chân không 7784