Từ điển Anh - Anh

Word


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Thiết bị
1 Danh mục thiết bị 9344
2 Hệ thống máy nhân gen 13209
3 Máy ly tâm siêu tốc 10600
4 Máy đông khô mẫu loại nhỏ 9447
5 Thiết bị sắc ký lỏng cao áp 9498
6 Hệ thống chụp ảnh điện di gen 9825
7 Hệ thống giải trình tự ADN tự động 9831
8 Máy nhân gen gradient 8763
9 Máy chuyển gen bằng xung điện 9721
10 Máy cô chân không 8954