Từ điển Anh - Anh

Word


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Hệ thống giải trình tự ADN tự động

1. Tên thiết bị: Hệ thống giải trình tự ADN tự động, 8 capillary


2. Kí hiệu mã: CEQ 8000

3. Hãng sản xuất: Beckman – Mỹ

4. Mô tả thiết bị: Hệ thống giải trình tự tự động với 8 mao quản cho phép phân tích đồng thời 8 mẫu với chế độ chạy liên tục, số lượng mẫu tối đa trong một lần chạy là 96 mẫu. Trên cùng một hệ mao quản có thể sử dụng cho giải mã trình tự ADN và phân tích fragment (AFLP, LOH, STR, SNP...). Các quá trình: biến tính, nạp và bơm mẫu đều tự động, hệ hống robot định vị theo chiều X-Y-Z, cho phép lấy mẫu liên tục từ khay 96 giếng. Phần mềm CEQ 8000 software bao gồm phần mềm đọc trình tự ADN và các phần mềm phân tích đoạn.

5. Hóa chất cho máy: CEQ separation Gel,  CEQ sequencing separation buffer, CEQ DNA sequencing capillary array, Sample microtiter plates, Buffer microtiter plates, CEQ DNA size standard sample for fragment analysis.

6. Các thông số của sản phẩm mà thiết bị đo được: đọc trình tự nucleotit của ADN, phân tích fragment.

7. Một số kết quả

 


                         Một phần kết quả đọc trình tự

 

8. Yêu cầu cơ bản đối với mẫu đo: Mẫu trước khi đưa vào máy để đọc trình tự phải được xử lý bằng hóa chất của Beckman Coulter theo protocol kèm theo. Mẫu phải sạch không lẫn tạp chất (protein, xác tế bào...)

9. Lĩnh vực ứng dụng và giới hạn của thiết bị: áp dụng cho các nghiên cứu về sinh y học, sinh học phân tử...

10. Địa điểm lắp đặt thiết bị: Phòng nghiên cứu protein tái tổ hợp. Điện thoại: (04) 35575494.

11. Năm đưa vào sử dụng: 2006

12. Cán bộ quản lý vận hành: TS. Nguyễn Vân Anh, ThS. Nguyễn Thị Hồng Loan