Dictionary

Word


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Thông báo về công tác tổ chức, nhân sự của PTNTĐCNEP giai đoạn 2014-2019

Ngày 08/4/2014, Giám đốc Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein (PTNTĐCNEP)  đã ra các Quyết định số 13,14,15,16,17,18,19/QĐ-PTNTĐCNEP về việc sắp xếp lại tổ chức, nhân sự của PTNTĐCNEP giai đoạn 2014-2019. Theo các Quyết định này:

-         PTNTĐCNEP giai đoạn 2014-2019  có tổng số 25 cán bộ trong đó có 08 cán bộ chính nhiệm và 17 cán bộ kiêm nhiệm từ Khoa Sinh học.

-         Phòng Sinh học thụ thể và phát triển thuốc được sáp nhập vào Phòng Enzym học và phân tích hoạt tính sinh học với tổng số cán bộ thuộc phòng là 05 cán bộ và TS. Trịnh Tất Cường được cử Phụ trách phòng.

-         PGS.TS. Trịnh Hồng Thái tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Proteomic và sinh học cấu trúc với tổng số cán bộ thuộc phòng là 03 cán bộ.

-         GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN, Giám đốc PTNTĐCNEP tiếp tục kiêm giữ chức vụ Trưởng phòng Protein tái tổ hợp với tổng số cán bộ thuộc phòng là 05 cán bộ.

-         PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh - Phó Giám đốc PTNTĐCNEP tiếp tục  kiêm giữ chức vụ Trưởng phòng Sinh học nano và ứng dụng với tổng số cán bộ thuộc phòng là 05 cán bộ.

-          TS. Trần Văn Tuấn  được cử Phụ trách phòng Genomic với tổng số cán bộ thuộc phòng là 06 cán bộ.