Dictionary

Word


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Thông báo mới về bổ nhiệm Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp
Ngày 17/3/2014, Giám đốc Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein đã ra Quyết định số 10/QĐ-PTNTĐCNEP về việc bổ nhiệm TS. Trịnh Tất Cường tiếp tục giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp kể từ ngày ký Quyết định.

Quyết định bổ nhiệm TS. Trịnh Tất Cường giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp