Dictionary

Word


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Thông báo về bổ nhiệm Phó Giám đốc PTNTĐCNEP
Ngày 14/3/2014, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã ra Quyết định số 634/QĐ-KHTN về việc bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein kể từ ngày ký Quyết định.

 

Quyết định bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh giữ chức vụ Phó Giám đốc PTNTĐCNEP