Dictionary

Word


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Thông báo mới về Bổ nhiệm Trưởng phòng Enzym học và phân tích hoạt tính sinh học

Ngày 28/12/2012, Giám đốc Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein đã ra Quyết định số: 53/QĐ-PTNTĐCNEP về việc bổ nhiệm TS. Phạm Bảo Yên, cán bộ giảng dạy của Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein giữ chức vụ Trưởng phòng Enzym học và phân tích hoạt tính sinh học kể từ ngày ký quyết định.