Dictionary

Word


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Cán bộ nữ của PTNTĐCNEP được nhận học bổng của Quỹ L'Oreal-UNESCO 2010

Quỹ L’Oreal-UNESCO Việt Nam do Công ty L’Oreal Việt Nam phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam thành lập từ năm 2007. Hàng năm Quỹ xét và trao học bổng mang tên: “Vì sự phát triển của phụ nữ trong khoa học” với mục đích hỗ trợ các nhà khoa học nữ trẻ tuổi trong lĩnh vực Khoa học sự sống và Khoa học vật liệu trên cơ sở một đề án nghiên cứu có tính khoa học và tính ứng dụng cao. Học bổng có trị giá 150 triệu đồng.

Năm nay là năm thứ hai Quỹ chính thức xét và trao học bổng nghiên cứu cho các nhà khoa học nữ trẻ Việt Nam. TS. Nguyễn Thị Vân Anh, cán bộ giảng dạy, Trưởng phòng Sinh học nano thuộc Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là một trong 3 nhà khoa học nữ trẻ Việt Nam được trao học bổng của Quỹ L’Oreal-UNESCO Việt Nam năm 2010. Ngày 19 tháng 10 năm 2010, tại Khách sạn Hilton, Công ty L’Oreal Việt Nam phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức lễ trao học bổng cho 3 cán bộ nữ trẻ được Quỹ xét chọn năm 2010.

Đề án nghiên cứu mà TS. Nguyễn Thị Vân Anh đề xuất có tiêu đề: “Phát triển bào tử Bacillus subtilis biểu hiện streptavidin tương tác đặc hiệu với biotin: công cụ mới trong chẩn đoán và vận chuyển thuốc”. Đây là một hướng nghiên cứu mới ở Việt Nam, trong đó TS. Nguyễn Thị Vân Anh thể hiện mong muốn kết nối các nội dung nghiên cứu của một đề tài do Đại học Quốc gia Hà Nội tài trợ với đề án đề xuất để biến các bào tử vi khuẩn Bacillus subtilis có chứa streptavidin trên bề mặt thành một công cụ phát hiện các virus gây bệnh đốm trắng trên tôm, cũng như có thể dùng các bào tử cải biến về gen này thành chất mang thuốc đến đúng các tế bào ung thư ruột.

Đề án đã được Hội đồng khoa học của Quỹ đánh giá cao về tính mới mẻ và khả năng ứng dụng thực tiễn của sản phẩm mà đề án dự kiến tạo ra. Theo TS. Vân Anh, việc lựa chọn bào tử Bacillus subtilis có thể tạo ra sản phẩm có độ nhạy, độ đặc hiệu cao và có giá thành hợp lý.

Hiện tại, TS. Vân Anh và các đồng nghiệp trong nhóm nghiên cứu của mình đã thành công trong việc biểu hiện một số gen đích khác nhau trên bề mặt bào tử Bacillus subtilis. Học bổng sẽ là sự hỗ trợ rất hữu ích để tác giả và nhóm nghiên cứu thực hiện thành công các nội dung nghiên cứu đang ấp ủ.