Từ điển Anh - Anh

Word


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Phòng Protein tái tổ hợp

 

  Năm

Họ và tên sinh viên

         Lớp

       Nơi công tác/học tập hiện tại

             Địa chỉ liên hệ

2004

Trần Thị Huyền Nga

K4 ĐTCNTN

NCS Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN

Phone: 0983077505

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Nguyễn Thị Hồng Loan

K45 Sinh học

K13 Thạc sĩ SH

Cán bộ giảng dạy Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN

Phone: 0988266362

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Phạm Bảo Yên

K45 Sinh học

Postdoc, Đại học North Carolina at Chapel Hill, USA

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Khuất Thị Nga

K45CNSH

K13 Thạc sĩ SH

Công ty BCE Việt Nam

Phone: 0936125195

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Trần Thị Thanh

K45CNSH

K13 Thạc sĩ SH

Cán bộ NC Bộ Tài nguyên và môi trường

Phone: 0983707105

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Hà Thị Phúc

K45CNSH

NCS tại Viện Khoa học và Công nghệ Gwangju (GIST), Hàn Quốc

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Ngô Thu Hường

K11 Thạc sĩ SH

Cán bộ NC Trung tâm nghiên cứu sản xuất vacxin và sinh phẩm y tế

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Trần Thu Hường

K12 Thạc sĩ SH

Cán bộ NC Phân viện Công nghệ mới và Bảo vệ môi trường – Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự

Phone: 0912070035

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2005

Lê Hà Mi

K5 ĐTCNTN

NCS tại University of Missouri Columbia, MO 65211
Phone: 573-884-4799

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Nguyễn Thị Thảo

K5 ĐTCNTN

NCS tại ĐH Thanh Hoa, Đài Loan

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Bùi Thị Tuyết Anh

K46 Sinh học

Cán bộ nghiên cứu Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng

Phone: 0904634446

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Phạm Thanh Nga

K46 Sinh học

K14 Thạc sĩ

Phone: 0904286815/ 38537066

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Nguyễn Vũ Minh Hạnh

K46 CNSH

K15 Thạc sĩ

Cán bộ GD Trường PTTH chuyên, Trường ĐHKHTN

Phone: 0912621777

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Phạm Kiên Cường

K46 CNSH

Cán bộ NC Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, đồng thời là NCS tại Klept.

Phone: 0982752868

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Nguyễn Cảnh Thắng

K46 Sinh học

Cán bộ NC, Công ty tin học.


2006

Nguyễn Tuấn Anh

K6 ĐTCNTN

NCS tại viên KH-CN tiên tiến Hàn Quốc (KAIST)

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Vũ Phương Ly

K6 ĐTCNTN

NCS tại  Gerstner Sloan-Kettering Graduate School of Biomedical Sciences, USA

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Nguyễn Duy Phương

K47 Sinh học

K15 Thạc sĩ SH

Cán bộ NC Viện Di truyền Nông nghiệp, Hà Nội

Phone: 0983249148

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Phạm Anh Thùy Dương

K47 Sinh học

Cán bộ NC Khoa Sinh học, ĐHKHTN

Hiện là NCS tại Đức

Phone: 0972172584

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2007

Nguyễn Bình Minh

K7 ĐTCNTN

NCS tại Viện KH-CN tiên tiến Hàn Quốc (KAIST)

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Phùng Thị Thu Hường

K7 ĐTCNTN

NCS tại Viện KH-CN tiên tiến Hàn Quốc (KAIST)

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Triệu Mai Chi

K48 Sinh học

Cán bộ NC tại Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ

Phone:

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Đỗ Thị Quỳnh Chi

K48 Sinh học

K16Thạc sĩ SH

Cán bộ GD Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN

Hiện đang là NCS ở Nhật Bản

Phone: 0904950408

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Đoàn Thị Bích Thảo

K14 Thạc sĩ SH

Cán bộ NC Viện Nghiên cứu Ngô Trung ương

Phone: 0988345738

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2008

Trịnh Quỳnh Mai

K8 ĐTCNTN

NCS tại viên KH-CN tiên tiến Hàn Quốc (KAIST)

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Lê Thị Hồng Nhung

K8 ĐTCNTN

NCS tại Đại học Gachon, Hàn Quốc

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Vũ Thị Hồng Dương

K8 ĐTCNTN

Phòng xét nghiệm Virus lây truyền qua đường máu, Viện Vệ sinh Dịch tễ TW

Phone: 0987894029

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Nguyễn Văn Sớm

K49 Sinh học

Công ty cổ phần Dầu Việt

Phone: 0936 74 8286

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Lê Thị Anh Minh

K49 Sinh học

Phone: 0989850489/01675111280Đỗ Thị Huê

K49 Sinh học

Ban Quản lý hỗ trợ y tế vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Bộ y tế

Phone: 0988852562

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Khổng Thị Minh Huệ

K15 Thạc sĩ

Cán bộ NC, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Phone: 0985579484

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2009

Hồ Xuân Hùng

K9 ĐTCNTN

Cán bộ NC tại Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ

Phone: 0949799887

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Trịnh Lê Phương

K50 Sinh học

Học viên SĐH tại Đức

Phone: 01685029575

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Nguyễn Cẩm Châu

K50 CNSH

Cán bộ GD Đại học Nông nghiệp  Hà Nội

Phone: 0946200501

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   

Nguyễn Quang Huy

Tiến sĩ

(2005-2009)

Cán bộ GD Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN

Phone: 0904263388

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2010

Ngô Thị Huyền Trang

K50 CNSH

NCS tại Việt Nam

Phone: 0902027353

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Đỗ Thị Thanh Hà

K50 CNSH

Phone: 0986041488

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.