Từ điển Anh - Anh

Word


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Phòng Protein tái tổ hợp

 

alt

Điện thoại: (84)-024-35575494

Địa chỉ: Phòng 339, nhà T8 - Trường Đại học Khoa học Tự  nhiên, ĐHQGHN

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,  Hà Nội

Hình ảnh SDS-PAGE của Pfu DNA polymerase (A), Hình ảnh SDS-PAGE của protease HIV-1 tái tổ hợp (B) Hình ảnh lai miễn dịch chứng tỏ sự biểu hiện của protein kháng nguyên VP28 của virus gây bệnh đốm trắng trên bề mặt bào tử Bacillus subtilis (C), Đồ thị thể hiện mức độ bảo hộ tôm khỏi sự nhiễm virus đốm trắng bởi bào tử Bacillus tái tổ hợp (D)

Thành viên chính thức hiện nay

alt

Trưởng phòng: GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa, Giảng viên chính

Đào tạo: Tiến sĩ1988, University of Hanoi (now known as VNU University of Science)

Postdoc: ICGEB, New Delhi, India (1995-1997), University of Rochester, NY, USA (1998- 2001)

Chuyên ngành: Hóa sinh và sinh học phân tử

Tel: (84) 24 35575494

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

alt

TS. Nguyễn Thị Hồng Loan, Giảng viên

Đào tạo: Tiến sĩ 2012, Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN

Chuyên ngành: Hóa sinh học

Tel: (84) 24 35575494

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

alt

TS. Đinh Nho Thái, Giảng viên

Đào tạo: Tiến sĩ 2009, Osaka University, Japan;

Postdoc: Iwa University (2009-2012)

Chuyên ngành:  Công nghệ sinh học

Tel:  (84) 24 38340072 

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

alt

TS. Vũ Thị Thu, Giảng viên

Đào tạo: Tiến sĩ 2010, Đại học Inje Hàn Quốc

Postdoc: Đại học Inje Hàn Quốc (2010-2014)

Chuyên ngành:  Sinh lý y học

Tel:   (84) 903237808 

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

alt

TS. Khương Thị Thu Hương, Giảng viên

Đào tạo: Tiến sĩ 2013, Đại học Marseille Pháp

Chuyên ngành:  Công nghệ thực vật

Tel:   (84) 969043158

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Lĩnh vực và hoạt động nghiên cứu

Nghiên cứu sản xuất một số protein, enzyme tái tổ hợp có ứng dụng trong y học và nông nghiệp.

Phát triển chế phẩm probiotic dạng bào tử Bacillus tái tổ hợp để phòng bệnh virus đốm trắng ở tôm.

Nghiên cứu phát triển các chất ức chế protease HIV-1 nhằm làm cơ sở điều trị bệnh AIDS.

Phát triển phương pháp phát hiện một số bệnh di truyền ở người.

Sàng lọc và đánh giá tác dụng của thuốc trong điều trị bệnh nhồi máu cơ tim hướng đích ty thể.

Đề tài dự án tiêu biểu                                                                 

Nghiên cứu chế tạo chế phẩm probiotic dạng bào tử Bacillus subtilis tái tổ hợp để phòng virus gây bệnh đốm trắng ở tôm (2012-2015). Đề tài cấp Nhà nước, mã số: KC.04.09/11-15. Chủ trì: GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa.

Nghiên cứu tạo cơ chất đặc hiệu cho protease của virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) (2014-2016). Đề tài cấp ĐHQGHN, mã số KLEPT.14.02. Chủ trì: TS. Nguyễn Thị Hồng Loan.

Nghiên cứu chế tạo bộ kit real-time PCR phát hiện và định lượng một số đột biến gen ty thể phổ biến (2016-2018), Đề tài cấp ĐHQGHN, mã số: KLEPT.16.03. Chủ trì: GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa.

Nghiên cứu tạo chế phẩm catalase và các chiết xuất hợp chất thiên nhiên nhằm ứng dụng trong phát triển dầu dưỡng trị chứng bạc tóc sớm (2016-2018), Đề tài cấp ĐHQGHN, mã số QG.16.82. Chủ trì: TS. Đinh Nho Thái.

Nghiên cứu, sàng lọc chất có tác dụng bảo vệ cơ tim hướng đích ty thể sử dụng mô hình thiếu máu cục bộ cơ tim trên tim chuột cô lập và tế bào tim chuột nuôi cấy (2017-2020), Đề tài Quỹ NAFOSTED, mã số 106.YS.06-2016.23. Chủ trì: TS. Vũ Thị Thu.

Một số công bố tiêu biểu

Truong TH, Nguyen TVA, Nguyen THL, Pham VA, Phan TN (2014). Sensitive quantitation of mitochondrial mutation using new Taqman probes. Central European Journal of Medicine9: 839-848.

Nguyen TVA, Pham KC, Pham TTH, Pham LH, Nguyen HA, Dang TL, Huynh AH, Cutting SM, Phan TN (2014). Bacillus subtilis spores expressing the VP28 antigen: A potential oral treatment to protect Litopenaeus vannamei against white spot syndrome. FEMS Microbiology Letters 358: 202-208.

Nguyen THL, Nguyen TT, Vu TQ, Le TH, Pham BY, Trinh PL, Bui PT, Phan TN (2015). An efficient procedure for the expression and purification of HIV-1 protease from inclusion bodies. Protein Expression and Purification 116: 59-65.

Pham KC, Tran TTH, Doan VC, Le HP, Nguyen TVA, Nguyen HA, Huynh AH, Cutting SM, Phan TN (2016). Protection of Penaeus monodon against white spot syndrome by continuous oral administration of low concentration of Bacillus subtilis spores expressing the VP28 antigen. Letters in Applied Microbiology 64:184-191

Truong TH, Nguyen TVA, Nguyen VL, Pham VA, Phan TN (2016). Screening of common point-mutations and discovery of new T14727C change in mitochondrial genome of Vietnamese encephalomyopathy patients. Mitochondrial DNA 27(1): 441-448.

Vu TT, Kim HK, Le TL, To TT, Nguyen QH, Kim SH, Kim N, Han J (2016). Necro X-5 exerts anti-inflammatory and anti-fibrotic effects via modulation of the TNFα/DCN/TGFβ1/Smad2.  Korean Journal of Physiology and Pharmacology 20: 305-314.

Lee SC, Zhang J, Strom J, Yang D, Dinh NT, Kappeler K and Chen QM (2016). G-Quadruplex in Nrf2 5'UTR Regulates De Novo Nrf2 Protein Translation under Oxidative Stress. Molecular and Cell Biology 37: e00122-16.

Nguyễn Thị Hồng Loan, Trần Thị Thu Huyền, Đặng Thị Liễu, Phan Thị Lam Hồng, Phan Tuấn Nghĩa (2017). Thiết kế cơ chất peptide huỳnh quang đặc hiệu của protease HIV-1. Tạp chí Sinh học 39(1): 115-121.

Nga TTT, Hoa NQ, Tuyen HV, Tuyen DT, Thai DN (2016). Construction of yeast Pichia pastoris expressing the recombinant p53 as a secreted protein into culture. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 32(1S): 336-343.

Weerasinghe CAL, Bui TBH, Vu TT, Nguyen THL, Phung BK, Nguyen VM, Pham VA, Cao VH, Phan TN (2018). Leigh syndrome T8993C mtDNA mutation: heteroplasmy and the first clinical presentation in a Vietnamese family. Molecular Medicine Reports 17: 6919-6925.

Nguyen VD, Nguyen THL, Do LC, Vu VT, Thuong PT, Phan TN, 2018.A new saponin with anti-HIV-1 protease activity from Acacia pennata. Natural Products Communications13: 411-414.

alt