Từ điển Anh - Anh

Word


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Phòng Genomic

 

alt

ĐT: (84) 24 35575492

Địa chỉ: Phòng 241, nhà  T8 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

A-Lai ghép hệ gen để tạo các chủng nấm dược liệu Cordyceps militaris mới có năng suất hình thành quả thể cao
B-Cải biến di truyền nấm sợi Aspergillus oryzae sử dụng hệ thống chuyển gen mới nhờ vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens
C-Xác định các gen mã hóa protein gây hỏng cam quýt sau thu hoạch ở nấm Penicillium digitatum sử dụng các công cụ cải biến di truyền hiện đại

Thành viên chính thức hiện nay

alt

Trưởng phòng: TS. Trần Văn Tuấn, Giảng viên

Đào tạo: Tiến sĩ 2011, University of Goettingen, Germany

Postdoc: University of Goettingen, Germany (2011-2013)

Chuyên ngành: Vi sinh vật học phân tử, Di truyền học vi nấm

ĐT:  (84) 24 35575492 

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

alt

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Vân, Giảng viên

Đào tạo: Tiến sĩ 2005, University of Greifswald, Germany

Chuyên ngành: Di truyền học, Hóa sinh hữu cơ

ĐT: (84)24 38584748

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

alt

PGS.TS. Đỗ Thị Phúc, Giảng viên

Đào tạo: Tiến sĩ  2007, University of Greifswald, Germany

Postdoc:  Mark Planck Institute of Molecular Plant Physiology, Germany (2007-2012)

Chuyên ngành: Sinh lý thực vật phân tử

ĐT: (84) 24 38584748 

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

alt

TS. Trần Đức Long, Giảng viên

Đào tạo: Tiến sĩ 2013, National University of Singapore

Chuyên ngành: Di truyền học, Sinh học phát triển

ĐT: (84) 24 38584748 

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

alt

ThS. Trần Thị Thùy Anh, Nghiên cứu viên

Đào tạo: Thạc sĩ 2005, Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN

Chuyên ngành: Di truyền học, Hóa sinh học

ĐT: (84) 24  38584748

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Lĩnh vực và hoạt động nghiên cứu

Phát triển các hệ thống chuyển gen/ biểu hiện gen/ chỉnh sửa genome tiên tiến phục vụ cải biến di truyền một số vi nấm công nghiệp (Aspergillus oryzae, Aspergillus niger, Penicillium chrysogenum, Cordyceps militaris, Monascus purpureus, …) để tạo ra các chủng có khả năng sản xuất enzyme/ protein hoặc các chất có hoạt tính sinh học với hiệu suất cao.

Ứng dụng các tiến bộ công nghệ sinh học để điều tra cơ chế gây bệnh cây trồng của vi nấm và để sản xuất các chế phẩm sinh học mới phục vụ kiểm soát nấm bệnh một cách hiệu quả.

Khai thác dữ liệu genome và các công cụ sinh học phân tử để lai tạo các chủng nấm dược liệu Cordyceps militaris mới có khả năng hình thành quả thể với sản lượng cao.

Nghiên cứu cơ chế chống chịu điều kiện môi trường bất lợi ở một số loại cây trồng quan trọng.

Xác định các đột biến gen liên quan đến một số bệnh ở người và các biomarker đặc hiệu dùng cho chẩn đoán.

Đề tài dự án tiêu biểu

Phát triển và ứng dụng các vector nhị thể thế hệ mới phục vụ cải biến di truyền các loài nấm sợi thông qua phương pháp chuyển gen nhờ vi khuẩn Agrobacterium (2015-2018). Đề tài Quỹ NAFOSTED, mã số: 106-NN.04-2014.75. Chủ trì: TS. Trần Văn Tuấn.

Nghiên cứu thiết kế hệ thống vector biểu hiện gen nhằm nâng cao hiệu suất sinh tổng hợp enzyme ở nấm sợi Aspergillus oryzae (2014-2016). Đề tài cấp ĐHQGHN, mã số: KLEPT.14.01. Chủ trì: TS. Trần Văn Tuấn.

Nghiên cứu tạo chủng nấm dược liệu Monascus không tổng hợp citrinin để phục vụ sản xuất monacolin K bằng kỹ thuật CRISPR/Cas9 (2016-2018). Đề tài cấp ĐHQGHN, mã số: KLEPT.16.02. Chủ trì: TS. Trần Đức Long.

Nghiên cứu cơ chế phân tử của tính chịu mặn ở lúa thông qua phân tích gen mã hóa cho protein vận chuyển ion Na+ (2014-2017). Đề tài Quỹ NAFOSTED, mã số: 106-NN.02-2013.47. Chủ trì: TS. Đỗ Thị Phúc.

Investigation of DNA methylation on gene expression of SOS1 in relation to salt stress in contrasting rice genotypes (2014-2016). Đề tài Quỹ TWAS, mã số: 14-2016RG/BIO/AS-I. Chủ trì: TS. Đỗ Thị Phúc.

Công bố tiêu biểu

Van-Tuan Tran, Susanna A Braus-Stromeyer, Harald Kusch, Michael Reusche, Alexander Kaever, Anika Kuhn, Oliver Valerius, Manuel Landesfeind, Kathrin Abhauer, Maike Tech, Katharina Hoff, Tonatiuh Pena-Centeno, Mario Stanke, Volker Lipka, Gerhard H Braus (2014). Verticillium transcription activator of adhesion Vta2 suppresses microsclerotia formation and is required for systemic infection of plant roots. New Phytologist 202: 565-581.

Clara E Hoppenau, Van-Tuan Tran, Harald Kusch, Kathrin P Abhauer, Manuel Landesfeind, Peter Meinicke, Blagovesta Popova, Susanna A Braus-Stromeyer, Gerhard H Braus (2014).  Verticillium dahliae VdTH14, involved in thiazole biosynthesis, stress response and DNA repair functions, is required for vascular disease induction in tomato. Environmental and Experimental Botany 108: 14-22.

Phuong Anh Pham, Vanessa Wahl, Takayuki Tohge, Laise Rosado de Souza, Youjun Zhang, Phuc Thi Do, Justyna J. Olas, Mark Stitt, Wagner L. Araujo, and Alisdair R. Fernie (2015). Analysis of knockout mutants reveals non-redundant functions of poly(ADP-ribose) polymerase isoforms in Arabidopsis. Plant Molecular Biology 89(4): 319-338.

Chi-Jan Lin, Christoph Sasse, Jenifer Gerke, Oliver Valerius, Henriette Irmer, Holm Frauendorf, Thorsten Heinekamp, Maria Strabburger, Van Tuan Tran, Britta Herzog, Susana A Braus-Stromeyer, Gerhard H Braus (2015). Transcription factor SomA is required for adhesion, development and virulence of the human pathogen Aspergillus fumigatus. PLoS Pathogens 11(11): e1005205.

Khuyen Thi Nguyen, Quynh Ngoc Ho, Thu Ha Pham, Tuan Nghia Phan, Van Tuan Tran (2016). The construction and use of versatile binary vectors carrying pyrG auxotrophic marker and fluorescent reporter genes for Agrobacterium-mediated transformation of Aspergillus oryzae. World Journal of Microbiology and Biotechnology 32(12): 204.

Pham Quynh-Hoa, Tran Xuan-An, Nguyen Thi-Nha-Trang, Tran Thi-Thuy-Anh, Hoang Hai-Yen, Nguyen Thi-Hong-Van, Trang Thi-Hanh, Do Phuc Thi (2016). Investigation of polymorphisms in the coding region of OsHKT1 gene in relation to salinity in rice. Rice Science 23(6): 334-338.

Van Tuan Tran, Thi Binh Xuan Loc Do, Thi Khuyen Nguyen, Xuan Tao Vu, Bich Ngoc Dao, Hoai Ha Nguyen (2017). A simple, efficient and universal method for the extraction of genomic DNA from bacteria, yeasts, molds and microalgae suitable for PCR-based applications. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering 59(4): 66-74.

Khuyen Thi Nguyen, Quynh Ngoc Ho, Loc Thi Binh Xuan Do, Linh Thi Dam Mai, Duc-Ngoc Pham, Huyen Thi Thanh Tran, Diep Hong Le, Huy Quang Nguyen, Van-Tuan Tran (2017). A new and efficient approach for construction of uridine/uracil auxotrophic mutants in the filamentous fungus Aspergillus oryzae using Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation. World Journal of Microbiology and Biotechnology 33(6): 107.

Tao Xuan Vu, Tho Tien Ngo, Linh Thi Dam Mai, Tri-Thuc Bui, Diep Hong Le, Ha Thi Viet Bui, Huy Quang Nguyen, Binh Xuan Ngo, Van-Tuan Tran (2018). A highly efficient Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation system for the postharvest pathogen Penicillium digitatum using DsRed and GFP to visualize citrus host colonization. Journal of Microbiological Methods 144:134-144. 


alt