Từ điển Anh - Anh

Word


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Danh mục thiết bị

1. Tủ ấm, tủ sấy

2. Tủ cấy vi sinh

3. Buồng nuôi cấy tế bào

4. Buồng nuôi cấy tế bào động vật

5. Máy ly tâm các loại (thông thường và làm lạnh)

6. Máy ly tâm siêu tốc

7. Nồi lên men 2 lít, 5 lít

8. Máy đông khô loại nhỏ và vừa

9. Máy cất nước hai lần

10. Máy cất nước loại ion Milli Q Synthesis

11. Hệ thống ổn nhiệt làm lạnh

12. Tủ lạnh sâu -20oc, -80oC

13. Máy siêu âm phá tế bào bằng siêu âm (Ultronic homogenizer)

14. Máy làm đá

15. Hệ thống cô chân không

16. Buồng lạnh mini

17. Hệ thống buồng lạnh

18. Máy quang phổ tử ngoại-khả kiến

19. Máy quang phổ nanodrop

20. Máy nhân gen Perkin Elmer 9700

21. Máy nhân gen gradient

22. Hệ thống real time-PCR hay máy nhân bản và định lượng gen

23. Máy chuyển gen bằng xung điện

24. Máy cố định DNA bằng UV

25. Lò lai DNA

26. Hệ thống soi gel

27. Hệ thống chụp ảnh gel (Gel Doc)

28. Máy xác định trình tự DNA của Beckman Coulter

29. Máy điện di protein Protean và Miniprotean

30. Hệ thống phân tích Elisa

31. Hệ thống thẩm tách miễn dịch loại vừa và nhỏ

32. Hệ thống điện di hai chiều

33. Hệ thống phân tích MALDI-TOF MS

34. Hệ thông sắc ký lỏng hiệu năng cao