Từ điển Anh - Anh

Word


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Hệ thống máy nhân gen

1.      Tên thiết bị: Hệ thống máy nhân gen


2.      Ký mã hiệu: iCycler

3.      Hãng sản xuất, nước sản xuất: Biorad, Mỹ

4.     Lĩnh vực áp dụng và giới hạn làm việc của thiết bị: sinh học phân tử

5.      Địa điểm lắp đặt thiết bị: Phòng 239 nhà T8 Trường đại học Khoa học Tự nhiên

6.      Năm đưa vào sử dụng: 2005

7.      Cán bộ quản lý: TS. Đinh Đoàn Long, TS. Nguyễn Thị Hồng Vân