Từ điển Anh - Anh

Word


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Máy đông khô mẫu loại nhỏ

1.      Tên thiết bị: Máy đông khô mẫu loại nhỏ


2.      Ký mã hiệu: Flexi-Dry FD 3-85DMP

3.      Hãng sản xuất, nước sản xuất: FTS, Mỹ

4.      Lĩnh vực áp dụng và giới hạn làm việc của thiết bị: Sử dụng cho mục đích tinh chế các mẫu protein, ADN, vi sinh vật thành dạng bột

5.      Địa điểm lắp đặt thiết bị: Phòng 239 nhà T8 Trường đại học Khoa học Tự nhiên

6.      Năm đưa vào sử dụng: 2005

7.      Cán bộ quản lý: TS. Đinh Đoàn Long, ThS. Trần Thị Thùy Anh