Từ điển Anh - Anh

Word


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Thiết bị sắc ký lỏng cao áp

1.      Tên thiết bị: Thiết bị sắc ký lỏng cao áp


2.      Ký mã hiệu: LC-20AF

3.      Hãng sản xuất, nước sản xuất: Simadzu, Nhật

4.      Yêu cầu cơ bản đối với mẫu: mẫu trước khi cho vào hệ thống phải là mẫu tương đối tinh sạch.

5.      Lĩnh vực áp dụng và giới hạn làm việc của thiết bị

6.      Địa điểm lắp đặt thiết bị: Phòng 239 nhà T8 Trường đại học Khoa học Tự nhiên

7.      Năm đưa vào sử dụng: 2006

8.      Cán bộ quản lý: TS. Đinh Đoàn Long, TS. Nguyễn Thị Hồng Vân