Dictionary

Word


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Workshop


Hội thảo Thiết bị cho sự phát triển Công nghệ Enzym-Protein và Công nghệ sinh học hiện đại

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein (PTNTĐCNEP) tổ chức Hội thảo với tiêu đề: “Thiết bị cho sự phát triển Công nghệ Enzym-Protein và Công nghệ sinh học hiện đại” vào ngày 29 tháng 11 năm 2011 tại Phòng 418 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Tham gia hội thảo có 09 báo cáo của Giám đốc PTNTĐCNEP và các công ty chuyên sản xuất, phân phối các thiết bị liên quan đến Công nghệ Enzym-Protein và CNSH. PTNTĐCNEP trân trọng kính mời các quý vị đại biểu quan tâm tới dự

Read more...
 
Tổ chức Hội thảo về Thiết bị

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein (PTNTĐCNEP) dự kiến tổ chức Hội thảo với tiêu đề: “Thiết bị cho sự phát triển Công nghệ Enzym-Protein và Công nghệ sinh học hiện đại” vào cuối tháng 11 năm 2011 để làm có cơ sở thông tin phù hợp cho việc xây dựng dự án đầu tư thiết bị, máy móc của PTNTĐCNEP trong giai đoạn tới. PTNTĐCNEP trân trọng kính mời các Quý Công ty tham gia trình bày báo cáo tại Hội thảo. PTNTĐCNEP trân trọng kính mời Quý Công ty tham gia trình bày báo cáo tại Hội thảo về các nội dung sau đây:

Read more...
 
Thông báo mới về bổ nhiệm Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp

Ngày  17/1/2011 Giám đốc PTNTĐCNEP đã ra quyết định số  01/QĐ-PTNTĐCNEP cử TS. Trịnh Tất Cường giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Hành chính tổng hợp . Xin thông báo tới toàn thể các cán bộ, NCS, CH và sinh viên làm việc tại PTNTĐCNEP được biết.

Read more...
 
Meeting to Establish Consulting Council for KLEPT

 

In 26 October 2010, Mr. NGHIEM XUAN MINH, Director of Department of Social and Natural Sciences, Ministry of Science and Technology (MOST) and two other MOST experts worked with Key Laboratory of Enzyme and Protein Technology (KLEPT) to announce the Decision on Establishment of the Consulting Council for KLEPT (Decision No. 2136/QĐ-BKHCN, 8 October 2010) and attended the first meeting of the Council.


Attending the meeting includes (i) Prof. NGUYEN HOANG LUONG, Vice-Rector of Hanoi University of Science (HUS), (ii) a representative of Department of Science and Technology, Vietnam National University (VNU), Hanoi, and (iii) Dean of Department of Science and Technology, HUS.

The Consulting Council for KLEPT includes five members:

1. Assoc. Prof. Dr. BUI PHUONG THUAN, Chair

2. Assoc. Prof. Dr. PHAN VAN CHI, Vice-Chair

3. Assoc. Prof. Dr. TO KIM ANH, member

4. Assoc. Prof. Dr. QUYEN DINH THI, member

5. Dr. DUONG VAN HOP, member

In the meeting, Mr. NGHIEM XUAN MINH addressed general points of working rules of the Consulting Council. Assoc. Prof. PHAN TUAN NGHIA, Director of KLEPT presented a brief report on main activities and results of KLEPT during the two years 2008-2010. Assoc. Prof. PHAN TUAN NGHIA also expressed determination with all the KLEPT members to do their best for the development for KLEPT under the direction and support of MOST, VNU, HUS and under the consultancy by the Council.

 

 


 

 
Seminar of Prof. Dr. Elisabeth Knust, Max-Planck-Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, Germany

 

Prof. Dr. Elisabeth Knust, Vice President of of the German Research Foundation (DFG), who currently work atMax-Planck-Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, Dresden, Germany, will visit Hanoi University of Science, Faculty of Biology and Key Laboratory of Enzyme and Protein Technology. Prof. Dr. Knust will present a seminar with title ”TheDrosophila eye – a model for retinal diseases“at 10hr a.m, 9 November 2010, at Room 418, Block T1, Hanoi University of Science.

 


 
« StartPrev12NextEnd »

Page 1 of 2